Fascynujące spotkania z nauką

Dzień 18 maja powitał nas piękną słoneczna pogodą. Pełni energii wraz z wychowawcą P. Moniką Rozmis wychowankowie o godz. 11.00 udali się na dziedziniec Zamku, aby uczestniczyć w warsztatach zorganizowanych przez Mini Naukowca.  Z ogromnym zainteresowaniem braliśmy udział w wielu eksperymentach naukowych, od: łoza Fakira, zgniatacza puszek, znikający atrament, pismo lustrzane, poprzez zjawiska pogodowe, zabawy z prądem, zjawisko burzy, aż do kącika chemika. Zobaczyliśmy eksperyment polegające na: zakładaniu chemicznego ogródka, wybuchu wulkanu, gejzera, pasty dla słonia. Czas spędzony na udziale w warsztatach dostarczył nam niezapomnianych wrażeń i wiedzy.

M. Rozmis

Co znajduje się w sklepie zoologicznym?

Dnia 14.05.2019 przedszkolaki z grupy „Muchomorki” i „Pszczółki „wraz z opiekunami Panią Anią Koczwara , Aleksandrą Czeleń i Agatą Mądry udały się do sklepu zoologicznego . Celem wyprawy była przede wszystkim bezpośrednia obserwacja oraz rozwijanie właściwej postawy wobec zwierząt . Pan sprzedawca przedstawił nam zwierzęta dostępne w sklepie wskazując na ich zwyczaje, tryb życia oraz sposób odżywiania. Największe zainteresowanie dzieci wzbudziły akwaria z kolorowymi rybkami . Przedszkolaki z zainteresowaniem obejrzały różne akcesoria niezbędne do hodowli zwierząt tj, klatki, koszyki, pożywienie, witaminy a nawet zabawki. Czas w sklepie zoologicznym upłynął  nam miło i pouczająco. Pełni nowych wrażeń i informacji wróciliśmy do przedszkola.

A. Koczwara

IV Przerwa na czytanie

Nasza placówka w lutym 2019 roku została zgłoszona do ogólnopolskiej akcji promującej czytelnictwo.

Zaczynamy wspólnie czytać od jutra. ZAPRASZAMY!!!

P R Z E R W A    NA    C Z Y T A N I E

Nasza placówka z ogromną przyjemnością po raz pierwszy włączyła się do ogólnopolskiej akcji bicia rekordu w liczbie osób czytających
na przerwie pt. Przerwa na czytanie
zorganizowanej w ramach
XVI Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek ph. #biblioteka. Pragnę nadmienić, że nie jest to jedyna akcja promująca czytelnictwo w naszym Ośrodku. Od marca 2019 r. realizujemy projekt edukacyjno – czytelniczy pod hasłem: „Książki czytajcie, świat poznawajcie”. W dniu 8 maja 2019 r. podczas uroczystej inauguracji w|w przedsięwzięcia cała społeczność naszej placówki: wszyscy uczniowie, nauczyciele, pracownicy administracji, spotkali się na długiej przerwie (od godz. 10.30 do 10.45) w auli szkolnej.Łącznie 10 klas (Szkoła Podstawowa, Gimnazjum, Szkoła Branżowa I stopnia, Szkoła Przysposabiająca do Pracy), w tym 112 osób, rozpoczęło czytanie  wybranych książek. Następnie panie dyrektorki (mgr D. Grzęda, mgr E. Ciszek), chętni nauczyciele oraz uczniowie przeczytali fragmenty swoich ulubionych tekstów.

„Przerwa na czytanie” była świetną okazją do polecenia ciekawych pozycji, podzielenia się wrażeniami po lekturze, budowania pozytywnych relacji. Udowodniliśmy również, że książki to atrakcyjny sposób na spędzenie wolnej chwili.

Po przerwie kiedy apetyt czytelniczy został rozbudzony i troszeczkę zaspokojony, wychowankowie obejrzeli prezentację multimedialną: „Dlaczego warto czytać książki?”. Na zakończenie akcji panie bibliotekarki zaprosiły dzieci i młodzież na kolejne spotkania czytelnicze.

W dniach od 9 do 15 maja 2019 r. spotykaliśmy się  na przerwach międzylekcyjnych w bibliotece szkolnej, przedszkolu, gabinetach rewalidacyjnych, internacie, gdzie tylko uczniowie mieli ochotę coś poczytać lub posłuchać czytanych tekstów przez dorosłych, starszych, młodszych wychowanków.

Dodatkowym walorem akcji była bogata oferta literatury  dziecięcej
i młodzieżowej, przygotowana przez panie bibliotekarki (mgr E. Fedak,
mgr I. Kucharczyk) oraz nauczycielkę języka polskiego (mgr I. Żurakowską- Kik). Czytane zaś przez dorosłych „historie” pobudzały wyobraźnię słuchaczy, zachęcały do wejścia w przedstawiony świat, do two­rze­nia (w gło­wie, a cza­sem i na pa­pie­rze) ko­lej­nych obra­zów do­po­wia­da­ją­cych to, cze­go nie po­wie­dzia­ły sło­wa.

Tak więc przeczytano naprawdę bardzo dużo książek …

Pragnę również wspomnieć o akcji czytelniczej „Przerwa na czytanie”, która miała miejsce w naszym przedszkolu. Wzięły w niej udział wszystkie dzieci z czterech grup (25 osób). Panie bibliotekarki zaprezentowały maluchom kolorowe książeczki, a wychowawczynie (mgr A. Iłowska, mgr A. Mądry) przeczytały krótkie teksty wierszowane, urozmaicając je dowolną interpretacją głosową. Przedszkolaki słuchały, oglądały, nosiły,  a przede wszystkim tuliły się do książeczek. Bo, jak słusznie zauważyła jedna z pań: „W czytaniu, oprócz czytania, najważniejsze jest przytulanie”.

Dziękujemy za udział w akcji wszystkim uczniom, nauczycielom, wychowawcom. Bibliotekarki – Ewelina Fedak i Izabela Kucharczyk.

E. Fedak

IV PRZERWA NA CZYTANIE

16.05.2019r.

W każdym miejscu podczas IV Przerwy na czytanie mogliśmy spotkać czytających nie tylko uczniów naszej szkoły- zarówno  najmłodszych, jak i najstarszych, ale także aktywnie włączyło się grono pedagogiczne. Dzieci i młodzież z zaciekawieniem wsłuchiwała się w teksty czytane przez P. Monikę i P. Jacka. Za pomocą słowa czytanego przenosiliśmy się w magiczny, pełen przygód świat bohaterów.

Czytanie i wspólne słuchanie książek stało się gotowym przepisem na doskonałe spędzenie popołudniowego czasu w internacie. Wychowankowie
z uwagą przysłuchiwali się wielu wspaniałym historiom,
a na koniec zgodnie zauważyli, że codzienne czytanie to wielka przyjemność.

 

Spotkanie literackie

Znalezione obrazy dla zapytania Felicja Wołyńska

W dniu  12 marca 2019 na  zaproszenie  p. E. Fedak I. Żurakowskiej –Kik i I. Kucharczyk  autorek projektu „Książki czytajcie – świat poznawajcie” przybyła   P. Felicja Wołyńska.- nauczycielka na emeryturze., która realizuje się twórczo poprzez plastykę i słowo literackie. Jej aktywność jest bogata i różnorodna .Wydała następujące tomiki  poetyckie:;

1992r. Kamieniec Ząbkowicki w rysunkach i wierszach

2001 r, Wiersze nie tylko dla dzieci

2011 r. W pałacowych zaułkach niejedna mieszka muza

2016 r. Strofy w kwiatach

2017 r. Za drzwiami wyobraźni

2017 r.Ecie, pecie – co Pani plecie?

Oprócz wierszy pisze również proza artykuły, wykłady, szkice pamiętnikarskie, recenzje , obrazki sceniczne i baśnie dla dzieci.W spotkaniu uczestniczyły wszystkie klasy wraz z wychowawcami klas . Po powitaniu p.F. Wołyńskiej nastąpiła  recytacja wierszy przez sama poetkę i naszych uczniów. Przyjazną atmosferę tworzyła również swobodna rozmowa autorki z uczniami na temat książek i  bohaterów wierszy . Uwieńczeniem spotkania było rozdanie przez panią upominków -wiersza i grafiki -dla każdego uczestnika. Spotkanie przebiegło w miłej atmosferze. Myślę, ze zapadnie na dłużej w pamięci uczestników, a przede wszystkim zachęci naszych wychowanków do czytania i zainteresowania literaturą .