A A A

KALENDARZ  IMPREZ KRĘGU KORCZAKOWSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2020/21

 

 

Rodzaj imprezy: apel, uroczystość itp.

 

Formy realizacji

Termin realizacji

Osoby odpowiedzialne za organizację i przebieg imprezy

Dekoracja

Notatka na stronę internetową

 

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

Spotkanie w Sali gimnastycznej, powitanie uczniów i rodziców.

01.09.2020

D. Grzęda, E. Ciszek,  nauczyciele, wychowawcy klas   i Grup Wychowawczych

M. Kolak   

I. Żurakowska-Kik

 

Opracowanie Planu Pracy Kręgu Korczakowskiego w SOSW

Przedłożenie Planu do akceptacji przez dyrektora SOSW

Wrzesień 2020

I .Żurakowska-Kik,

M. Hut- Rozmis

   

 

Wybory do  Kręgów klas i Grup Wychowawczych

Zadanie realizowane podczas zajęć w szkole i GW

Październik 2020

Wychowawcy klas , GW:           A. Pawłowska , B. Hreczyńska

Wychowawcy klas i Grup Wychowaw -czych

 

 

Inauguracja Roku Sportowo - Turystycznego

Impreza integracyjna na boisku szkolnym.

04.09. 2020

W. Wójs, M. Kolak, M. Kwiecień, A. Rydzak, M. Szawica, E. Hozner, wychowawcy klas

Organizatorzy, Wychowawcy klas

W. Wójs

 

Dzień Chłopaka na sportowo

Impreza integracyjna w Grupach Wychowawczych

Wrzesień 2020

M. Hut-Rozmis, J. Wójs,

 M. Rokosz- Piesik,

A. Pawłowska, B. Hreczyńska

organizatorzy

,

M. Hut- Rozmis

Laurka dla Nauczyciela- wykonanie kartek z życzeniami

Warsztaty dla uczniów

Październik 2020

M. Hut- Rozmis, B. Hreczyńska, A. Pawłowska, P. Kulaczenko

 

   

 

Dzień Nauczyciela , Ślubowanie klas I, uroczyste powitanie nowo przybyłych uczniów w szeregach szkół SOSW

Uroczystość na podwórzu szkolnym

14. 10.2020

I. Żurakowska- Kik, K. Kik,

 K. Michalik,

M. Sztogryn- Obrzut,

O. Piątkiewicz, M. Szawica

organizatorzy

I.Żurakowska -Kik

Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych

Działania ogólnoośrodkowe

Październik 2020

E. Fedak, I.Kucharczyk

 

organizatorzy

 

Kampania wyborcza do K.K: SP, BS i SPdP,

 

Wybory do Kręgu Korczakowskiego SP, BS, SPdP

Spotkanie wyborcze w klasach, pogadanka na temat prawa wyborczego w Polsce i praw dziecka, tajne głosowanie, ogłoszenie wyniku wyborów, konkursu na super klasę i super przewodniczącego

 Październik 2020

Opiekunowie KK; U. Jajor

K. Kik, wychowawcy klas

Opiekunowie KK

 

 

Otrzęsiny

Impreza integracyjna w Grupach Wychowawczych

Październik 2020

 M. Hut-Rozmis, M. Rokosz- Piesik

organizatorzy

 M. Hut-Rozmis,

 

Święto Pieczonego Ziemniaka

Impreza integracyjna na boisku szkolnym. Konkursy i zabawy związane z jesienną obrzędowością.

Październik 2020

K. Szymańska, K. Mamoń,

 B. Delikat, M. Nowak- Myszogląd

organizatorzy

K. Szymańska

 

Ocalić od zapomnienia…

 

Wyjście na cmentarz, porządkowanie zaniedbanych grobów

Październik 2020

M. Hut- Rozmis, P. Kulaczenko

 

M. Hut- Rozmis

 

Nasza Niepodległa –102 rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę

Prezentacja multimedialna

 

 

Listopad 2020

E. Fedak, U. Jajor,

 J. Malinowska

organizatorzy

organizatorzy

Niepodległa, Wolna

wieczór słowno-muzyczny w GW

Listopad 2020

M. Hut- Rozmis

 

M. Hut- Rozmis

II Wielki Turniej Warcabowy

Impreza międzyklasowa promująca wartości gier planszowych, rozrywek umysłowych

Listopad 2020

K. Kik

 

K. Kik

 

„Tydzień bajek”- czytanie bajek w grupach. Konkurs plastyczny

 

Tydzień czytania bajek w grupach. Konkurs plastyczny

Listopad 2020

B. Delikat, R. Stuglik

 

 

B. Delikat,

 R. Stuglik

 

 

Andrzejki 2020 w szkole

Zabawy i wróżby związane z obrzędowością andrzejkową, dyskoteka

Listopad 2020

I.Glowacka, K.Rogowska, M.Skupska,M. Sztogryn - Obrzut M. Szawica,            

wychowawcy klas, nauczyciele

 

 organizatorzy

M. Szawica

 

 

 

Andrzejkowy Wieczór

Pląsy w Grupach Wychowawczych połączone z wróżbami

Listopad 2020

Wychowawcy w grupach

 

M. Hut- Rozmis

 

Przyjedź do nas Mikołaju!

Loteria Mikołajkowa

 

 

 

Kultywowanie tradycji obdarowywania dzieci prezentami

Grudzień 2020

M. Sztogryn – Obrzut, H. Wnęk, I. Nycz, A. Kolano, D. Wójcik    

organizatorzy

M. Sztogrym - Obrzut

 

Mikołaj Wszystkich Dzieci

Impreza integracyjna dla dzieci niepełno sprawnych z  powiatu ząbkowickiego

 

Grudzień 2020

W. Wójs, M. Kolak, J. Wójs,       E. Hozner

 W. Wójs,

M. Kolak,

 J. Wójs,

 J. Malinowska

J. Wójs

 

Jarmark Bożonarodzeniowy

Impreza gminna. Urządzenie straganu z wypiekami i wyrobami rękodzielnictwa . Sprzedaż towaru. Promocja Ośrodka

Grudzień 2020

Nauczyciele, wychowawcy Grup, Stowarzyszenie Szansa

Uczniowie SOSW, rodzice, nauczyciele, wychowawcy

I.Nycz

 

Dzień Wolontariatu

Impreza integracyjna dla członków Szkolnego Koła Wolontariatu - herbatka z wolontariuszami

Grudzień 2020

A.Kolano, W. Wójs

I. Kucharczyk, I. Nycz,

A.Kolano

A.Kolano

Mikołaj Wszystkich Dzieci

Impreza w Hali Słonecznej

Grudzień 2020

 

 W. Wójs,M. Kolak, E. Hozner,

J. Wójs,

M. Kolak

W. Wójs

 

 Wydarzenie bożonarodzeniowe

 

Przypomnienie obyczajów i tradycji związanych ze świętami, kolędowanie

Grudzień 2020

 

K. Michalik, O. Piątkiewicz, J. Malinowska, M. Nowak- Myszogląd

organizatorzy

M. Nowak- Myszogląd

 

Wigilia Ośrodkowa

Przedstawienie jasełkowe

Uroczystość wigilijna, uroczysta kolacja, - impreza w Grupach Wychowawczych

Grudzień 2020

 

 M. Hut- Rozmis, wszyscy wychowawcy

Wszyscy wychowawcy

M. Hut- Rozmis

 

Klub Kibica na wyjeździe

Mecze siatkówki kobiet- Wrocław

Styczeń 2021

M. Hut- Rozmis, J. Wójs

 

J. Wójs

 

Zabawa noworoczna

Impreza integracyjna, zabawa taneczna, poczęstunek

Luty 2021

M. Szawica, nauczyciele , wychowawcy klas

M. Kolak,

 O. Piątkiewicz

 I. Głowacka,

A. Koczwara,

S. Muzyka

S. Muzyka

Dzień Samorządności

Apel podsumowujący

 I półrocze, ogłoszenie wyboru Prymusa szkoły, wyników konkursu na Super -Przewodniczącego i Super - Klasę

Luty 2021

I.Żurakowska- Kik, U. Jajor,

 K. Kik, E. Fedak. I. Kucharczyk

wychowawcy klas

D. Grzęda,

 E. Ciszek

I.Żurakowska- Kik

Walentynkowe szaleństwo

Impreza integracyjna, dostarczenie poczty walentynkowej

Luty 2021

I.Głowacka, K. Rogowska, S. Muzyka, M. Szawica

organizatorzy

I.Głowacka

Walentynki w GW

Poczta walentynkowa,

Luty 2021

A. Pawłowska, B. Hreczyńska, B. Delikat, R. Stuglik

organizatorzy

B. Hreczyńska,

Dzień Kobiet

 

Apel z okazji Święta Kobiet

Marzec 2021

I. Nycz, A. Kolano

organizatorzy

I.Nycz

Integracyjny Turniej Badmintona

Zawody sportowe w sali gimnastycznej

Marzec 2021

W. Wójs, J. Wójs ., M. Kolak,

 E.Hozner, A Rydzak

W. Wójs,

 M. Kolak

 J. Wójs .,

 A. Rydzak

E. Hozner

Witamy Wiosnę

Wycieczka „Forty Srebrna Góra” i zwiedzanie i ognisko i

Kino Bambino

Marzec 2021

Delikat, R. Stuglik, M. Hut- Rozmis, J. Wójs

 

Delikat, R. Stuglik

Święto wiosny- Mam Talent

Międzyszkolne występy, prezentacje  talentów i umiejętności dziecięcych

Marzec 2021

U. Jajor, I. Kucharczyk, H.Wnęk M.Kwiecień,

 nauczyciele, wychowawcy klas

 U. Jajor

U. Jajor

Jarmark Wielkanocny

Impreza gminna. Urządzenie straganu z wypiekami i wyrobami rękodzielnictwa . Sprzedaż towaru. Promocja Ośrodka

Kwiecień 2021

Nauczyciele, wychowawcy Grup, Stowarzyszenie Szansa

Uczniowie SOSW, Rodzice, nauczyciele, wychowawcy

I.Kucharczyk

Uroczystość Wielkiej Nocy

 

Spotkanie świąteczne, zapoznanie ze zwyczajami nadchodzącej wiosny i świąt wielkanocnych

Kwiecień 2021

E. Fedak,

 I. Kucharczyk, U. Jajor

organizatorzy

E. Fedak

Światowy Dzień Świadomości Autyzmu

Spotkanie dla osób zainteresowanych problemem autyzmu, wykłady, prelekcje, wymiana informacji

Kwiecień 2021

A.Kolano, I.Nycz, Kucharczyk, .

organizatorzy

A.Kolano

„Dzień Ziemi”

rajd pieszy złotym szlakiem Złoty Stok

Kwiecień 2021

M. Hut- Rozmis, J. Wójs

 

J. Wójs

Sprzątamy naszą planetę

porządkowanie okolicy i parku ze śmieci.

Kwiecień 2021

M. Hut- Rozmis, J. Wójs

 

M. Hut- Rozmis

Święta Majowe

 

Wycieczka szlakiem historii miasta Ząbkowice Śl

 słowno –muzyczny montaż poetycki i spotkanie w ramach obchodów majowycg

Maj 2021

M. Hut- Rozmis

 M. Rokosz- Piesik,

R. Stuglik, B. Delikat

 

 

M. Hut- Rozmis

 

 

Dzień Matki

Życzenia i piosenki w GW

Maj 2021

A. Pawłowska, B. Hreczyńska

 

A. Pawłowska, B. Hreczyńska

Dzień Dziecka- rozgrywki sportowe połączone z grillem

rozgrywki sportowe w GW połączone z grillem

rozgrywki sportowe połączone z grillem

M. Hut- Rozmis, J. Wójs

 

M. Hut- Rozmis

Święto Szkoły

 

Impreza integracyjna.

 Prezentacje dorobku kulturalnego z całego roku szkolnego, apel, występy zaprzyjaźnionych gości, zespołów muzycznych z terenu miasta, gry i zabawy plenerowe, uroczysty poczęstunek

rozgrywki sportowe połączone z grillem

D. Grzęda, E. Ciszek,I. Żurakowska- Kik, K. Kik

U. Jajor, M. Hut-Rozmis,

I. Głowacka, M. Sztogrym – Obrzut, M. Skupska, M.Szawica,  wychowawcy , nauczyciele

O. Piątkiewicz , M. Kolak

I. Żurakowska- Kik

 Zakończenie roku szkolnego  2020/2021

 

 

Uroczysty apel, podsumowanie pracy w roku szkolnym, rozdanie świadectw, dyplomów, listów gratulacyjnych dla rodziców

26 czerwca 2021

D. Grzęda, E. Ciszek, Żurakowska-Kik, K. Kik, U. Jajor, S. Muzyka                     wychowawcy, nauczyciele

O. Piątkiewicz , M. Kolak

I. Żurakowska- Kik