A A A

Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych (MMBS)

- październik 2020 rok
                                                                                                                

Tradycje MMBS sięgają 1999 r., kiedy to Międzynarodowe Stowarzyszenie Bibliotekarstwa Szkolnego (International Association of School Libriarianship – LASL) zainicjowało obchody Międzynarodowego Dnia Bibliotek Szkolnych, które stało się okazją do zwrócenia uwagi na bibliotekę, pokazania jej oferty, dorobku, sprawności organizacyjnej oraz pozycji wśród uczniów.

Cele szczegółowe:

- zwrócenie uwagi środowiska uczniów, nauczycieli i rodziców na bibliotekę jako aktywną, widoczną agendę szkoły,

- podjęcie różnorodnych przedsięwzięć z uczniami dostosowanych na ich możliwości oraz zainteresowań,

- zapoznanie uczniów z działalnością Janusza Korczaka - literata, lekarza, pedagoga, który mówił dziecku: „(…) że jest dobre, że mądre, że potrafi …”,

- zapoznanie z fragmentami twórczości literackiej Janusz Korczaka,

- uświadomienie i przypomnienie uczniom praw człowieka (dziecka),

- kształtowanie wśród uczniów postawy szacunku wobec drugiego człowieka,

- rozbudzanie postawy twórczej,

- promocja młodych talentów.

 

„Na tropie książek patrona szkoły – Janusza Korczaka” – to hasło obchodów MMBS

w naszym Ośrodku. W ramach wydarzenia podjęte będą następujące działania:

 

  •  Lekcje biblioteczne: „Życie i twórczość Janusza Korczaka”.

 

  •  Wystawa książek poświęcona patronowi Ośrodka.

 

  •  Październik miesiącem głośnego czytania i słuchania fragmentów utworów J. Korczaka.

 

  •  Konkurs na gazetkę ścienną „Moda na książkę” – nawiązujący do wybranej książki, opowiadania, wiersza, bajki.

 

  •  Sesja fotograficzna „Z książką mi do twarzy”.

 

  •  Konkurs plastyczny „Moja szkolna biblioteka”.

 

  •  „Prawa dziecka” – przygotowanie i ekspozycja plakatów na głównym korytarzu szkolnym,
    w internacie, przedszkolu. 

 Zachęcamy i serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów do wzięcia udziału w tegorocznych obchodach MMBS.

Bibliotekarki szkolne