A A A

Szkolny Zestaw Programów Nauczania 2021/22
Szkolny Zestaw Programów Nauczania dla szkół stanowi załącznik do Zarządzenia Dyrektora
nr ........../21 z dn.1.09.2021r. w sprawie ogłoszenia Szkolnego Zestawu Programów Nauczania w
SOSW w Ząbkowicach Śl.

Przedszkole Specjalne

Numer

Przedmiot

Program

Dostosowanie

Wniosek 

1/0E/2017

Wychowanie przedszkolne

„Program edukacyjno – wychowawczo – terapeutyczny dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i z autyzmem dziecięcym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi objętych wychowaniem przedszkolnym” 

A. Czeleń

Wójcik D.

Iłowska A.

Mądry A.

 

1/0E/2021

Wychowanie przedszkolne

„Program edukacyjno – wychowawczo – terapeutyczny dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i z autyzmem dziecięcym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi objętych wychowaniem przedszkolnym” 

A. Czeleń

Surdyka R.

 

Szkoła Podstawowa Specjalna I etap edukacyjny

Klasa I (na etap  edukacyjny  2021/22 – 2022/23 – 2023/24)

Numer

Przedmiot

Program

Dostosowanie

Uwagi  

1/IE/2021

Edukacja wczesnoszkolna 

Elementarz odkrywców” B. Stępień, E. Hryszkiewicz Nowa Era

M. Sztogryn - Obrzut

 

2/IE/2021

Język angielski

Program nauczania języka angielskiego kl. 1-3 D. Sikora - Banasik

K. Michalik 

 

3/IE/2021

Religia 

„W rodzinie dzieci bożych”. E. Kondrak , B. Nosek. JEDNOŚĆ

J. Malinowska

 

Klasa II (na etap  edukacyjny  2020/21 – 2021/22 – 2022/23)

Numer

Przedmiot

Program

Dostosowanie

Uwagi  

1/IE/2020

Edukacja wczesnoszkolna 

Elementarz odkrywców” B. Stępień, E. Hryszkiewicz Nowa Era

M. Sztogryn - Obrzut

 

2/IE/2020

Język angielski

Program nauczania języka angielskiego kl. 1-3 D. Sikora - Banasik

K. Michalik 

 

3/IE/2020

Religia 

„W rodzinie dzieci bożych”. E. Kondrak , B. Nosek. JEDNOŚĆ

J. Malinowska

 

Klasa III (na etap  edukacyjny  2019/20 – 2020/21 – 2021/22)

Numer

Przedmiot

Program

Dostosowanie

Uwagi  

1/IE/2019

Edukacja wczesnoszkolna 

Elementarz odkrywców” B. Stępień, E. Hryszkiewicz Nowa Era

M. Sztogryn - Obrzut

 

2/IE/2019

Język angielski

Program nauczania języka angielskiego kl. 1-3 D. Sikora – Banasik

K. Michalik 

 

3/IE/2019

Religia 

„W rodzinie dzieci bożych”. E. Kondrak , B. Nosek. JEDNOŚĆ

J. Malinowska

 

Szkoła Podstawowa Specjalna II etap edukacyjny

Klasa IV (na etap  edukacyjny 2021/22 - 2022/23 – 2023/24 - 2024/25 – 2025/26)

Numer

Przedmiot

Program

Dostosowanie

Uwagi  

1/II/E/2021

Język polski 

„Nowe słowa na start”. Program nauczania ogólnego języka polskiego w klasach IV-VIII Szkoły Podstawowej. M. Derlukiewicz Nowa Era

E. Fedak

 

2/IIE/2021

Język angielski 

„Program nauczania języka angielskiego”. E. Piotrowska, T. Sztyber. Macmillan

K. Michalik

 

3/IIE/2021

Muzyka 

„Lekcja muzyki” M. Gromek, G. Kilbach Nowa Era

M. Kolak 

 

4/IIE/2021

Plastyka 

„Do dzieła”. J. Lukas, Nowa Era

O. Piątkiewicz

 

5/IIE/2021

Historia 

„Program nauczania historii w klasach 4-8 szkoły podstawowej Wczoraj i dziś”. T. Maćkowski Nowa Era

E. Fedak

 

6/IIE/2021

Przyroda 

„Tajemnice przyrody. Program nauczania przyrody w klasie 4 szkoły podstawowej”. J. Golonko Nowa Era

M. Kwiecień

 

7/IIE/2021

Matematyka 

„Matematyka z plusem. Program nauczania matematyki w klasach 4-8 w szkole podstawowej”. Jucewicz M. Karpiński M. Lech J. GWO

M. Szawica

 

8/IIE/2021

Informatyka  

„Lubię to”. M. Kęska. Koba G.Nowa Era

K. Kik

 

9/IIE/2021

Technika  

„Jak to działa” L. Łabedzki Nowa Era

K. Kik

 

10/IIE/2021

Wychowanie fizyczne 

„Rusz się człowieku. Program nauczania wychowania fizycznego dla szkoły podstawowej”. U. Kierczak Oficyna wydawnicza IMPULS 

E. Hozner

 

11/IIE/2021

Wychowanie do życia w rodzinie

„Wędrując ku dorosłości. Program nauczania – 4”. T. Król Rubikon

M. Kwiecień

 

12/IIE/2021

Religia 

„Odkrywamy tajemnice bożego świata”. K. Mielnicki, E. Kondrak, B. Nosek. JEDNOŚĆ

J. Malinowska

 

Klasa V (na etap  edukacyjny 2020/21 - 2021/22 – 2022/23 - 2023/24 – 2024/25)

Numer

Przedmiot

Program

Dostosowanie

Uwagi  

1/II/E/2020

Język polski 

„Nowe słowa na start”. Program nauczania ogólnego języka polskiego w klasach IV-VIII Szkoły Podstawowej. M. Derlukiewicz Nowa Era

E. Fedak

 

2/IIE/2020

Język angielski 

„Program nauczania języka angielskiego”. E. Piotrowska, T. Sztyber. Macmillan

K. Michalik

 

3/IIE/2020

Muzyka 

„Lekcja muzyki” M. Gromek, G. Kilbach Nowa Era

M. Kolak 

 

4/IIE/2020

Plastyka 

„Do dzieła”. J. Lukas, Nowa Era

O. Piątkiewicz

 

5/IIE/2020

Historia 

„Program nauczania historii w klasach 4-8 szkoły podstawowej Wczoraj i dziś”. T. Maćkowski Nowa Era

E. Fedak

 

13/IIE/2021

Biologia 

„Puls życia. Program nauczania biologii w klasach 5-8 szkoły podstawowej” A. Zdziennicka Nowa Era

M. Kwiecień

 

14/IIE/2021

Geografia 

„Program nauczania geografii w szkole podstawowej – Planeta nowa” M. Tuz, B. Dziedzic Nowa Era

K. Kik.

 

7/IIE/2020

Matematyka 

„Matematyka z plusem. Program nauczania matematyki w klasach 4-8 w szkole podstawowej”. Jucewicz M. Karpiński M. Lech J. GWO

M. Szawica

 

8/IIE/2020

Informatyka  

„Lubię to”. M. Kęska. Koba G.Nowa Era

K. Kik

 

9/IIE/2020

Technika  

„Jak to działa” L. Łabedzki Nowa Era

K. Kik

 

10/IIE/2020

Wychowanie fizyczne 

„Rusz się człowieku. Program nauczania wychowania fizycznego dla szkoły podstawowej”. U. Kierczak Oficyna wydawnicza IMPULS 

E. Hozner

 

11/IIE/2020

Wychowanie do życia w rodzinie

„Wędrując ku dorosłości. Program nauczania – 4”. T. Król Rubikon

M. Kwiecień

 

12/IIE/2020

Religia 

„Odkrywamy tajemnice bożego świata”. K. Mielnicki, E. Kondrak, B. Nosek. JEDNOŚĆ

J. Malinowska

 

Klasa VI (na etap  edukacyjny 2019/20 - 2020/21 – 2021/22 - 2022/23 – 2023/24)

Numer

Przedmiot

Program

Dostosowanie

Uwagi  

1/II/E/2019

Język polski 

„Nowe słowa na start”. Program nauczania ogólnego języka polskiego w klasach IV-VIII Szkoły Podstawowej. M. Derlukiewicz Nowa Era

E. Fedak

 

2/IIE/2019

Język angielski 

„Program nauczania języka angielskiego”. E. Piotrowska, T. Sztyber. Macmillan

K. Michalik 

 

3/IIE/2019

Muzyka 

„Lekcja muzyki” M. Gromek, G. Kilbach Nowa Era

M. Kolak  

 

4/IIE/2019

Plastyka 

„Do dzieła”. J. Lukas, Nowa Era

O. Piątkiewicz

 

5/IIE/2019

Historia 

„Program nauczania historii w klasach 4-8 szkoły podstawowej Wczoraj i dziś”. T. Maćkowski Nowa Era

E. Fedak

 

13/IIE/2020

Biologia 

„Puls życia. Program nauczania biologii w klasach 5-8 szkoły podstawowej” A. Zdziennicka Nowa Era

M. Kwiecień

 

14/IIE/2020

Geografia 

„Program nauczania geografii w szkole podstawowej – Planeta nowa” M. Tuz, B. Dziedzic Nowa Era

K. Kik.

 
         

7/IIE/2019

Matematyka 

„Matematyka z plusem. Program nauczania matematyki w klasach 4-8 w szkole podstawowej”. Jucewicz M. Karpiński M. Lech J. GWO

M. Szawica

 

8/IIE/2019

Informatyka  

„Lubię to”. M. Kęska. Koba G.Nowa Era

K. Kik 

 

9/IIE/2019

Technika  

„Jak to działa” L. Łabedzki Nowa Era

K. Kik

 

10/IIE/2019

Wychowanie fizyczne 

„Rusz się człowieku. Program nauczania wychowania fizycznego dla szkoły podstawowej”. U. Kierczak Oficyna wydawnicza IMPULS 

E. Hozner

 

11/IIE/2019

Wychowanie do życia w rodzinie

„Wędrując ku dorosłości. Program nauczania – 4”. T. Król Rubikon

M. Kwiecień

 

12/IIE/2019

Religia 

„Odkrywamy tajemnice bożego świata”. K. Mielnicki, E. Kondrak, B. Nosek. JEDNOŚĆ

J. Malinowska

 

Klasa VII (na etap  edukacyjny 2018/19 - 2019/20 – 2020/21 - 2021/22 – 2022/23)

Numer

Przedmiot

Program

Dostosowanie

Uwagi 

1/II/E/2018

Język polski 

„Nowe słowa na start”. Program nauczania ogólnego języka polskiego w klasach IV-VIII Szkoły Podstawowej. M. Derlukiewicz Nowa Era

I.. Żurakowska- Kik

 

2/IIE/2018

Język angielski 

„Program nauczania języka angielskiego”. E. Piotrowska, T. Sztyber. Macmillan

H. Wnęk

 

5/IIE/2018

Historia 

„Program nauczania historii w klasach 4-8 szkoły podstawowej Wczoraj i dziś”. T. Maćkowski Nowa Era

E. Fedak

 

13/IIE/2019

Geografia 

„program nauczania geografii w szkole podstawowej – Planeta nowa” M. Tuz, B. Dziedzic Nowa Era

K. Kik.

 

6/IIE/2019

Biologia 

„Puls życia. Program nauczania biologii w klasach 5-8 szkoły podstawowej” A. Zdziennicka Nowa Era

M. Kwiecień

 

15/IIE/2021

Chemia 

„Chemia Nowej Ery. Program nauczania chemii w szkole podstawowej” T. Kulawik, M. Litwin

M. Kwiecień

 

16/IIE/2021

Fizyka 

„To jest fizyka. Program nauczania fizyki” M. Braun, W. Śliwa. Nowa Era

M. Kwiecień

 

7/IIE/2018

Matematyka 

„Matematyka z plusem. Program nauczania matematyki w klasach 4-8 w szkole podstawowej”. Jucewicz M. Karpiński M. Lech J. GWO

M. Szawica

 

8/IIE/2018

Informatyka  

„Lubię to”. M. Kęska. Koba G.Nowa Era

M. Szawica

 

9/IIE/2018

Technika  

„Jak to działa” L. Łabedzki Nowa Era

K. Kik

 

10/IIE/2018

Wychowanie fizyczne 

„Rusz się człowieku. Program nauczania wychowania fizycznego dla szkoły podstawowej”. U. Kierczak Oficyna wydawnicza IMPULS 

E. Hozner

 

11/IIE/2018

Wychowanie do życia w rodzinie

„Wędrując ku dorosłości. Program nauczania – 4”. T. Król Rubikon

M. Kwiecień

 

12/IIE/2018

Religia 

„Odkrywamy tajemnice bożego świata”. K. Mielnicki, E. Kondrak, B. Nosek. JEDNOŚĆ

J. Malinowska 

 

Klasa VIII (na etap  edukacyjny 2017/18 – 2018/19 - 2019/20 - 2020/21 – 2021/22)

Numer

Przedmiot

Program

Dostosowanie

Uwagi 

1/II/E/2017

Język polski 

„Nowe słowa na start”. Program nauczania ogólnego języka polskiego w klasach IV-VIII Szkoły Podstawowej. M. Derlukiewicz Nowa Era

I. Żurakowską -Kik

 

2/IIE/2017

Język angielski 

„Program nauczania języka angielskiego”. E. Piotrowska, T. Sztyber. Macmillan

H. Wnęk

 

5/IIE/2017

Historia 

„Program nauczania historii w klasach 4-8 szkoły podstawowej Wczoraj i dziś”. T. Maćkowski Nowa Era

E. Fedak

 

17/IIE/2021

Wiedza o społeczeństwie 

„Program nauczania wiedzy o społeczeństwie w szkole podstawowej – Dziś i jutro” B. Furman Nowa Era

I. Żurakowska -Kik

 

13/IIE/2018

Geografia 

„Orogram nauczania geografii w szkole podstawowej – Planeta nowa” M. Tuz, B. Dziedzic Nowa Era

K. Kik.

 

6/IIE/2018

Biologia 

„Puls życia. Program nauczania biologii w klasach 5-8 szkoły podstawowej” A. Zdziennicka Nowa Era

M. Kwiecień

 

15/IIE/2020

Chemia 

„Chemia Nowej Ery. Program nauczania chemii w szkole podstawowej” T. Kulawik, M. Litwin

M. Kwiecień

 

16/IIE/2020

Fizyka 

„To jest fizyka. Program nauczania fizyki” M. Braun, W. Śliwa. Nowa Era

M. Kwiecień

 

7/IIE/2017

Matematyka 

„Matematyka z plusem. Program nauczania matematyki w klasach 4-8 w szkole podstawowej”. Jucewicz M. Karpiński M. Lech J. GWO

M. Szawica

M. Kwiecień

 

8/IIE/2017

Informatyka  

„Lubię to”. M. Kęska. Koba G. Nowa Era

M. Szawica

 

9/IIE/2017

Technika  

„Jak to działa” L. Łabędzki  Nowa Era

K. Kik

 

10/IIE/2017

Wychowanie fizyczne 

„Rusz się człowieku. Program nauczania wychowania fizycznego dla szkoły podstawowej”. U. Kierczak Oficyna wydawnicza IMPULS 

W. Wójs

 

18/IIE/2021

Edukacja dla bezpieczeństwa

„Program nauczania edukacji dla bezpieczeństwa w 8 klasie szkoły podstawowej” B. Breitkopf WSiP

M. Szawica

 

11/IIE/2017

Wychowanie do życia w rodzinie

„Wędrując ku dorosłości. Program nauczania – 4”. T. Król Rubikon

M. Kwiecień

 

12/IIE/2017

Religia 

„Odkrywamy tajemnice bożego świata”. K. Mielnicki, E. Kondrak, B. Nosek. JEDNOŚĆ

J. Malinowska 

 

Branżowa Szkoła I stopnia

Klasa Ia, absolwenci ośmioklasowej szkoły podstawowej (na etap  edukacyjny 2021/22 – 2022/23 – 2023/24)

Numer

Przedmiot

Program

Dostosowanie

 

1/IBS/2021

Język polski

„To się czyta. Program nauczania do j. polskiego” A. Klimowicz, I. Ginter  Nowa Era

I. Żurakowska-Kik

 

2/BS/2021

Język angielski

„Program nauczania języka angielskiego” J. Sosnowska. Oxford

K. Michalik

 

3/BS/2021

Historia 

„Dziś historia. Program nauczania historii w branżowej szkole I stopnia.” S. Zając SOP Oświatowiec Toruń

E. Fedak 

 

4/BS/2021

Podstawy przedsiębiorczości 

„Program nauczania podstaw przedsiębiorczości dla branżowej szkoły I stopnia -Krok w przedsiębiorczość” M. Niesłuchowski Nowa Era

K. Kik

 

5/BS/2021

Geografia 

„Geografia. Program nauczania dla szkoły branżowej I stopnia” S.Kurek Operon

K. Kik

 

6/BS/2021

Chemia 

„Chemia. Program nauczania dla szkoły branżowej I stopnia” M. B. Szczepaniak OPERON

M. Kwiecień

 

7/BS/2021

Matematyka 

„Program nauczania matematyki dla branżowej szkoły I stopnia do serii „To się liczy” D. Ponczek   Nowa Era

M. Szawica

 

8/BS/2021

Informatyka 

„Informatyka. Program nauczania dla szkoły branżowej I stopnia  W. Hermanowski Operon

K. Kik 

 

9/BS/2021

Wychowanie fizyczne 

„Program nauczania wychowania fizycznego dla branżowej szkoły I i II stopnia” S. Żóltyński FOSZE

A. Rydzak

 

10/BS/2021

Edukacja dla bezpieczeństwa

„Program nauczania. Edukacja dla bezpieczeństwa. B. Breitkopf WSiP

M. Szawica

 

11/BS/2021

Kształcenie zawodowe: pracownik pomocniczy gastronomii 

„Program nauczania dla zawodu pracownik pomocniczy gastronomii”. Opracowany na podstawie ORE

I. Nycz

B. Delikat

 

12/BS/2021

Kształcenie zawodowe:

Pracownik pomocniczy ślusarza

„Program nauczania dla zawodu pracownik pomocniczy ślusarza”. Opracowany na podstawie ORE

K. Kik

 

13/BS/2021

Religia 

„Żyć aby wierzyć i kochać”. T. Śmiech, , E. Kondrak, B. Nosek. JEDNOŚĆ

J. Malinowska 

 

14/BS/2021

Wychowanie do życia w rodzinie 

„Wędrując ku dorosłości. Program nauczania do przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie”. T. Król. Rubikon

M. Kwiecień

 

Klasa IIa, absolwenci ośmioklasowej szkoły podstawowej (na etap  edukacyjny 2020/21 – 2021/22 – 2022/23)

Numer

Przedmiot

Program

Dostosowanie

 

1/IBS/2020

Język polski

„To się czyta. Program nauczania do j. polskiego” A. Klimowicz, I. Ginter  Nowa Era

I. Żurakowska-Kik

 

2/BS/2020

Język angielski

„Program nauczania języka angielskiego” J. Sosnowska. Oxford

K. Michalik

 

3/BS/2020

Historia 

„Dziś historia. Program nauczania historii w branżowej szkole I stopnia.” S. Zając SOP Oświatowiec Toruń

E. Fedak 

 

5/BS/2020

Geografia 

„Geografia. Program nauczania dla szkoły branżowej I stopnia” S.Kurek Operon

K. Kik

 

6/BS/2020

Chemia 

„Chemia. Program nauczania dla szkoły branżowej I stopnia” M. B. Szczepaniak OPERON

M. Kwiecień

 

7/BS/2020

Matematyka 

„Program nauczania matematyki dla branżowej szkoły I stopnia do serii „To się liczy” D. Ponczek   Nowa Era

M. Szawica

 

9/BS/2020

Wychowanie fizyczne 

„Program nauczania wychowania fizycznego dla branżowej szkoły I i II stopnia” S. Żóltyński FOSZE

A. Rydzak

 

11/BS/2020

Kształcenie zawodowe: pracownik pomocniczy gastronomii 

„Program nauczania dla zawodu pracownik pomocniczy gastronomii”. Opracowany na podstawie ORE

I. Nycz

B. Delikat

 

12/BS/2020

Kształcenie zawodowe:

Pracownik pomocniczy ślusarza

„Program nauczania dla zawodu pracownik pomocniczy ślusarza”. Opracowany na podstawie ORE

K. Kik

 

13/BS/2020

Religia 

„Żyć aby wierzyć i kochać”. T. Śmiech, , E. Kondrak, B. Nosek. JEDNOŚĆ

J. Malinowska 

 

14/BS/2020

Wychowanie do życia w rodzinie 

„Wędrując ku dorosłości. Program nauczania do przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie”. T. Król. Rubikon

M. Kwiecień

 

Klasa III a, absolwenci gimnazjum (na etap  edukacyjny 2019/20 – 2020/21 – 2021/22)

Numer

Przedmiot

Program

Dostosowanie

 

1/BS/2019

Język polski

„Program do języka polskiego w szkole ponadgimnazjalnej” E. Nowosielska, U. Szydłowska.  Nowa Era

E. Fedak

 

2/BS/2019

Język angielski

„Program nauczania języka angielskiego” J. Sosnowska. Oxford

H. Wnęk

 

15/BS/2021

Wiedza o społeczeństwie

„Program nauczania do wiedzy o społeczeństwie” na podst. „W centrum uwagi. Program do WOS szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy.” A. Menzel. Nowa Era

I. Żurakowska-Kik

 

8/BS/2019

Matematyka 

„Matematyka. Program nauczania dla zasadniczej szkoły zawodowej”. A., A. Konstantynowicz . Operon

K. Kik

 

11/BS/2019

Wychowanie fizyczne 

„Program nauczania wychowania fizycznego dla branżowej szkoły I i II stopnia” S. Żóltyński FOSZE

A.. Rydzak

 

12/BS/2019

Kształcenie zawodowe:

murarz-tynkarz

Program nauczania dla zawodu murarz-tynkarz”. Opracowany na podstawie ORE

M. Szawica

 

13/BS/2019

Kształcenie zawodowe: pracownik pomocniczy gastronomii 

„Program nauczania dla zawodu pracownik pomocniczy gastronomii”. Opracowany na podstawie ORE

B. Delikat

I. Nycz

 

14/BS/2019

Religia 

„Żyć aby wierzyć i kochać”. T. Śmiech, , E. Kondrak, B. Nosek. JEDNOŚĆ

J. Malinowska 

 

15/BS/2019

Wychowanie do życia w rodzinie 

„Wędrując ku dorosłości. Program nauczania do przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie”. T. Król. Rubikon

M. Kwiecień

 

Klasa III b, absolwenci ośmioklasowej szkoły podstawowej (na etap  edukacyjny 2019/20 – 2020/21 – 2021/22)

Numer

Przedmiot

Program

Dostosowanie

 

16/IBS/2019

Język polski

„To się czyta. Program nauczania do j. polskiego” A. Klimowicz, I. Ginter  Nowa Era

I. Żurakowska-Kik

 

2/BS/2019

Język angielski

„Program nauczania języka angielskiego” J. Sosnowska. Oxford

H. Wnęk

 

17/BS/2019

Historia 

„Dziś historia”.  Program nauczania historii w branżowej szkole I stopnia.” S. Zając SOP Oświatowiec Toruń

E. Fedak 

 

15/BS/2021

Wiedza o społeczeństwie

Wiedza o społeczeństwie. Program nauczania dla szkoły branżowej A. Telicka -Borzecka  OPERON

I. Żurakowska-Kik

 

19/BS/2019

Geografia 

„Geografia. Program nauczania dla szkoły branżowej I stopnia” S.Kurek Operon

K. Kik

 

20/BS/2019

Chemia 

„Chemia. Program nauczania dla szkoły branżowej I stopnia” M. B. Szczepaniak OPERON

M. Kwiecień

 

21/BS/2019

Matematyka 

„Program nauczania matematyki dla branżowej szkoły I stopnia do serii „To się liczy” D. Ponczek   Nowa Era

K. Kik

 

11/BS/2019

Wychowanie fizyczne 

„Program nauczania wychowania fizycznego dla branżowej szkoły I i II stopnia” S. Żóltyński FOSZE

A. Rydzak

 

12/BS/2019

Kształcenie zawodowe:

murarz-tynkarz

Program nauczania dla zawodu murarz-tynkarz”. Opracowany na podstawie ORE

M. Szawica

 

13/BS/2019

Kształcenie zawodowe: pracownik pomocniczy gastronomii 

„Program nauczania dla zawodu pracownik pomocniczy gastronomii”. Opracowany na podstawie ORE 

B. Delikat

I. Nycz

 

14/BS/2019

Religia 

„Żyć, aby wierzyć i kochać”. T. Śmiech, , E. Kondrak, B. Nosek. JEDNOŚĆ

J. Malinowska 

 

15/BS/2019

Wychowanie do życia w rodzinie 

„Wędrując ku dorosłości. Program nauczania do przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie”. T. Król. Rubikon

M. Kwiecień

 


Opracowała: z-ca dyr. SOSW Elżbieta Ciszek