A A A

Nasze przedszkole opiekuje się dziećmi z różnymi niepełnosprawnościami: ruchową, intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym oraz znacznym, a także dziećmi z autyzmem i z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Zapewniamy maksimum bezpieczeństwa, komfortu i wygody w nowych, dobrze wyposażonych pomieszczeniach przedszkolnych ( sala zabaw, sala terapii indywidualnej, sala integracji sensorycznej, łazienka, szatnia- miejsce odpoczynku rodziców )

Przedszkole zapewnia wszystkim dzieciom wsparcie indywidualnego rozwoju poprzez codzienną pracę rewalidacyjną i korekcyjną ukierunkowaną na indywidualne zaburzenia rozwojowe, w tym zaburzenia ze spektrum autyzmu.

Nasze przedszkole jest miejscem, w którym dziecko ma zapewnione całkowite bezpieczeństwo, znajduje profesjonalną opiekę i edukację w małej grupie dzieci (do 5 dzieci). Mała liczebnie grupa umożliwia daleko posuniętą indywidualizację procesu opiekuńczego, rewalidacyjnego i edukacyjnego, tak ważną w terapii dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Czas spędzany w przedszkolu jest wypełniony ciekawymi zajęciami – dzieci doznają wielu pozytywnych wrażeń w atmosferze domowego ciepła i serdeczności.

Najważniejszym zadaniem kadry przedszkola jest profesjonalna terapia i rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych, dlatego szczegółowo planujemy kolejne dni dla każdego przebywającego w naszym przedszkolu dziecka.

Wyposażenie naszego przedszkola w szereg profesjonalnych pomocy dydaktycznych i rewalidacyjnych umożliwia prowadzenie zajęć terapeutycznych uznanymi i stosowanymi w specjalistycznych ośrodkach metodami:

  • Program Aktywności i Komunikacji Knillów,
  • Stymulacja polisensoryczna,
  • Metoda Dobrego Startu,
  • Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne,
  • Metody komunikacji alternatywnej
  • Programy logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami mowy
  • Terapia bazowa dla dzieci ze spektrum autyzmu

Oprócz codziennych zajęć wynikających z podstawy programowej podopieczni naszego przedszkola uczestniczą w indywidualnych zajęciach z logopedą , terapeutą autyzmu, terapeutą gimnastyki korekcyjnej, fizykoterapeutą oraz terapeutami zajęciowymi.

Czas pokazał, że w Ząbkowicach Śl., jest zapotrzebowanie na tego typu placówkę. W naszym Ośrodku działa 5 grup przedszkolnych.  Dzieci znajdują się pod znakomitą opieką specjalistów. Malutkie liczebnie grupy i bardzo dobra baza (wzbogacona o powiększony plac zabaw, sale terapeutyczne i liczne pomoce rewalidacyjno terapeutyczne), korzystnie wpływają na stymulowanie rozwoju naszych najmłodszych wychowanków.