A A A

 

 

„Polska”

I cóż powiedzą tomy słowników,
lekcje historii i geografii,
gdy tylko o niej mówić potrafi
krzak bzu kwitnący i śpiew słowików.

 

Choć jej granice znajdziesz na mapach,
ale o treści, co je wypełnia,
powie ci tylko księżyca pełnia
i mgła nad łąką, i liści zapach.

 

Pytasz się, synu, gdzie jest i jaka?
W niewymierzonej krainie leży.
Jest w każdym wiernym sercu Polaka,
co o nią walczył, cierpiał i wierzył.

 

W szumie gołębi na starym rynku,
w książce poety i na budowie,
w codziennej pracy, w życzliwym słowie,
znajdziesz ją w każdym dobrym uczynku.

 

Antoni Słonimski

Obchodzone 11 listopada Narodowe Święto Niepodległości jest polskim świętem państwowym upamiętniającym odzyskanie przez Polskę niepodległości w 1918 roku. Uwolnienie kraju z jarzma zaborców nastąpiło po 123 latach trwania zniewolenia.

Coroczne obchody Święta Niepodległości odbywają się
11 listopada – ten dzień został wyznaczony jako data umowna odzyskania niepodległości. Sam proces odbudowy niezależności przez Polskę nie został wdrożony z dnia na dzień, ale składał się z serii wydarzeń.

Warto wspomnieć powołanie Rady Regencyjnej, która ogłosiła niepodległość państwa 7 października 1918 roku. Znamiennym dniem okazał się też 11 listopada, gdy zwierzchnią władzę wojskową otrzymał Józef Piłsudski. Zbiegło się to również z zawarciem rozejmu w Compiègne
i oficjalnym zakończeniem I wojny światowej. Właśnie tę datę – 11 listopada 1918 roku – ogłoszono oficjalnym dniem odzyskania przez Polskę niepodległości.

Święto Niepodległości zaczęto regularnie obchodzić
11 listopada 1937 roku, przy czym obchody odbyły się tylko dwa lata z rzędu ze względu na wybuch II wojny światowej w 1939 roku. W 1945 roku święto zniesiono na czas okupacji,
a przywrócone zostało jako Narodowe Święto Niepodległości dopiero w 1989 roku.  

Co to znaczy być Polakiem?

 Być Polakiem to należeć do Narodu przez cały czas jego istnienia – zarówno dziś,
jak i utożsamiać się z nim w czasie przeszłym i przyszłym,
czuć swą ścisłą łączność z całą Polską.

 

 Być Polakiem, to żyć życiem Polski, jej uczuciami
i myślami, jej potrzebami, dążeniami i aspiracjami.

 

Być Polakiem, to przyjmować wszystkie obowiązki

wobec Polski, nie uchylać się od nich, nie oszukiwać,

starać się je jak najsumienniej wykonywać,

to pracować dla Polski rzetelnie i uczciwie.

 

Być Polakiem, to być mocno przywiązanym do kultury narodowej i ludowej, do olbrzymiego bogactwa literatury, pieśni patriotycznej, które nie tylko zagrzewały do boju,
ale także podtrzymywały polskość, przypominały,
że jesteśmy jedną wielką rodziną;
to szanować tradycje narodowe, nie wstydzić się ich.

 

Być Polakiem, to bronić dobrego imienia Polski,
 być tolerancyjnym, ale nie wobec zła,
mieć odwagę upominać się o prawdę.
Być Polakiem to zaszczyt i duma. 

KLIKNIJ W OBRAZEK ABY OTWORZYĆ PREZENTACJĘ...