A A ASzkolne Koło Wolontariatu zostało utworzone w 2016 roku. Pomysł inspirowany był obserwacjami uczniów i wychowanków, którzy mimo, iż często wymagają wsparcia i pomocy innych osób, to przejawiają chęć niesienia pomocy innym.

Wśród uczniów szybko zebrała się spora grupa chętnych do przystąpienia do Koła. Znaleźli się w nim zarówno uczniowie Szkoły Podstawowej jak i Szkół Zawodowych – wszyscy aktywni, ambitni, pełni pomysłów i chęci do pracy.

Zaangażowanie naszych wolontariuszy przerosło nasze oczekiwania. Chętnie i aktywnie uczestniczą oni w organizacji przeróżnych działań takich jak:

- „Mikołaj Wszystkich Dzieci” - impreza na którą corocznie przybywa blisko 200 dzieci z całego Dolnego Śląska m.in. Jawora, Środy Śląskiej, Bystrzycy Górnej, Świdnicy, Strzegomia i Wrocławia. Głównym celem tej imprezy jest kształtowanie postaw tolerancji i braterstwa oraz dobra zabawa. Wolontariusze nie tylko pomagają w samy przeprowadzeniu imprez, ale włączają się w ich przygotowania od samego początku pomagając nauczycielom wykonywać dekoracje, rekwizyty oraz szykować paczki dla dzieci.

- „Święto pieczonego ziemniaka” oraz „Inauguracja roku sportowo-turystycznego” – imprezy na stałe wpisane w życie naszego ośrodka, w przygotowaniach do których wolontariusze wspierają nauczycieli pomagając przygotować dekoracje, pomoce i stanowiska do przeprowadzania konkurencji sportowych i plastycznych oraz obsługują same uroczystości.

- Pomoc w realizacji projektu edukacyjnego „Nasza Niepodległa”, przygotowywanie plakatów, elementów dekoracyjnych na gazetki ścienne, występów i innych działań zawartych w projekcie.

- „Święto szkoły”, „Światowy Dzień Świadomości Autyzmu” – wolontariusze aktywnie uczestniczyli nie tylko w przygotowaniach do uroczystości ale także podczas ich trwania min. zajmując się zaproszonymi gośćmi (oprowadzanie, serwowanie poczęstunków).

- „Dzień życzliwości” – wolontariusze przygotowali i rozwiesili plakaty zachęcające do ubrania się w tym dniu w kolorze żółtym, ponadto każdego roku wymyślali inne atrakcje m.in. stworzyli „drzewko życzliwości” na którym wszystkie klasy i grupy wieszały „łapki”, na których miały wpisać jakąś „złotą myśl”, upiekli pierniczki w kształcie serduszek oraz emotek, które udekorowali żółtym lukrem i wraz z naklejkami i innymi słodkościami rozdawali wszystkim uczniom i przedszkolakom z naszej placówki.

- „Światowy Dzień Zespołu Downa” – wolontariusze odpowiednio wcześniej zachęcali wszystkich do ubrania tego dnia kolorowych skarpetek nie do pary, jako symbol jedności z osobami z Zespołem Downa i ich rodzinami.

- „Dzień Wolontariusza” obchodzony w grudniu jest bardzo oczekiwanym przez naszych wolontariuszy wydarzeniem. Wspólnie organizowana impreza jest możliwością, by w miłej atmosferze, przy słodkim poczęstunku podsumowywać dotychczasowe działania i planować nowe.

Wolontariusze często angażują się również w codzienne czynności życia szkoły i przedszkola m.in. uczestniczą w zajęciach prowadzonych Metodą Weroniki Scherborne wykonując ćwiczenia wspólnie z przedszkolakami, których rodzicom ograniczenia czasowe nie pozwalają na udział w zajęciach.

Korzyści, jakie odnoszą nasi wolontariusze:

  • nauka dialogu i kształtowanie więzi opartych na wzajemnym szacunku,

  • nauka umiejętności lepszego porozumiewania się, refleksja nad własną postawą wychowawczą,

  • uzyskanie umiejętności pozwalających na budowanie głębszej relacji, dającej zadowolenie, poczucie wzajemnej bliskości,

  • nawiązanie głębszych i cieplejszych relacji z dziećmi lub wychowankami,

  • możliwość skonfrontowania własnych problemów na forum, wymiana doświadczeń i sposobów radzenia sobie z trudnymi sytuacjami,

  • poznawanie sposobów aktywnego spędzania czasu wolnego.