A A A

W naszym ośrodku świetlica szkolna dysponuje dwoma pomieszczeniami. Przystosowane są one dla uczniów szkoły podstawowej, przysposabiającej do poracy i szkoły branżowej. Przebywają w nich dzieci czekające na zajęcia lekcyjne, obiady szkolne, opiekunów, autobus.

Świetlice czynne są w godzinach: 7.30 – 8.00 oraz 11.30 – 15.30

Wyposażone są w sprzęt audiowizualny, stół do gry w piłkarzyki, teatrzyk kukiełkowy, gry dydaktyczne, układanki, materiały do zajęć kreatywnych, zabawki dla najmłodszych oraz biblioteczki zaopatrzone w ciekawe książki, bajki, czasopisma oraz filmy edukacyjne.

Program zajęć opiekuńczo – wychowawczych ukierunkowany jest na działania profilaktyczne, wychowawcze, edukacyjne i terapeutyczne mające na celu wspieranie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju ucznia.

Treści, formy i metody pracy tak są dobrane, aby zapewnić wszystkim dzieciom interesujące i bezpieczne spędzanie wolnego czasu.

Dzieci uczestniczą w zajęciach: plastyczno – technicznych, czytelniczych, umuzykalniających, teatralnych, sportowych, kulturalno – rozrywkowych. Przy sprzyjającej pogodzie spędzają czas na szkolnym placu zabaw.