A A A

27 października 2021 r. społeczność uczniowska, przedszkolaki, wychowankowie internatu na przerwach śródlekcyjny czytali, słuchali fragmentów książek zaproponowanych przez organizatorki akcji, czyli baśni i legend, tematycznie związanych z obchodami MMBS.
W akcji bicia rekordu w czytaniu wzięło udział ok. 149 wychowanków razem z nauczycielami. Przy tej okazji przedstawiono walory czytania książek, jak również zaprezentowano nowości wydawnicze. Rangę wszystkim spotkaniom z książką  nadały indywidualne wystąpienia nauczycieli szkoły, przedszkola, internatu, którzy użyczając swoich głosów rozpropagowywali idee czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.
Akcja przyniosła bardzo pozytywny odzew wśród wychowanków, a przerwa na czytanie została potraktowana przez większość uczestników jako forma zabawy.
CZYTANIE MA MOC!!!
Dziękujemy wszystkim dzieciom, młodzież i nauczycielom SOSW.
🥰📚📚📚📖📖📖🥰