A A A

    

Szkolny zestaw podręczników  dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną
w stopniu lekkim na rok szkolny 2020/2021.

 

Szkoła Podstawowa I etap edukacyjny.

 

  Klasa I

Przedmiot Tytuł podręcznika /autor/wydawnictwo Zeszyt ćwiczeń/ autor Materiały edukacyjne/wydawnictwo
Edukacja wczesnoszkolna  „Elementarz odkrywców”. Podręcznik. Część 1,2,3,4. Klasa 1. Szkoła podstawowa. B. Stępień, E. Hryszkiewicz, J. Winiecka - Nowak, Nowa Era.„Elementarz odkrywców”. Matematyka. Klasa 1. Część 1,2.
K. Bielenica,   M. Bura , M. Kwil , B.  Lankiewicz. Nowa Era.  
„Elementarz odkrywcy”. Ćwiczenia | edukacja polonistyczna, przyrodnicza, społeczna. Klasa 1. Część 1,2,3,4. B. Stępień, E. Hryszkiewicz, J. Winiecka - Nowak, Nowa Era.Elementarz odkrywcy”. Ćwiczenia matematyka. Klasa 2, część 1,2. K. Bielenica,   M. Bura , M. Kwil , B.  Lankiewicz. Nowa Era.      -
Język angielski  „Explore Treetops”. Język angielski. Podręcznik. Klasa 1. Szkoła podstawowa + CD.  Opracowanie zbiorowe. Oxford University Press.  „Explore Treetops”. Język angielski. Zeszyt ćwiczeń. Klasa 1. Szkoła podstawowa. Howell Sarah M., Kester-Dodgson Lisa.   -
Religia  „Idziemy do Jezusa”, D.Krupiński, J.Snopek, Wydawnictwo Jedność. - -

 

Klasa II

Przedmiot Tytuł podręcznika/autor/wydawnictwo Zeszyt ćwiczeń/autor Materiały edukacyjne/wydawnictwo
Edukacja wczesnoszkolna   „Elementarz odkrywców”. Klasa 2, część 1,2,3,4. Edukacja polonistyczna, przyrodnicza, społeczna. B. Stępień,
E. Hryszkiewicz, J. Winiecka - Nowak, Nowa Era. „Elementarz odkrywców”. Matematyka. Klasa 2. Część 1,2. Szkoła podstawowa. K. Bielenica,   M. Bura , M. Kwil.  Nowa Era. 
„Elementarz odkrywcy”. Klasa 2, część 1, 2,3,4. Edukacja polonistyczna, przyrodnicza, społeczna. Ćwiczenia. E. Hryszkiewicz,
B. Stępień, M. Ogrodowczyk,  J. Winiecka – Nowak. „Elementarz odkrywców”. Matematyka. Ćwiczenia. Klasa 2. Część 1,2. Szkoła podstawowa. K. Bielenica,   M. Bura , M. Kwil.  Nowa Era. 
    -
Język angielski   „Explore Treetops 2”. Podręcznik + CD. Howell Sarah M., Kester-Dodgson Lisa . Oxford University Press  -  -
Religia  „Idziemy do Jezusa”, D.Krupiński, J.Snopek, Wydawnictwo Jedność.  -  -

Szkolny zestaw podręczników  dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną
w stopniu lekkim na rok szkolny 2020/2021.

 

Szkoła Podstawowa II etap edukacyjny.

Klasa IV

Przedmiot Tytuł podręcznika/autor/wydawnictwo Zeszyt ćwiczeń/autor Materiały edukacyjne/wydawnictwo
Religia  „Miejsca pełne BOGActw”. Podręcznik do religii dla klasy IV szkoły podstawowej.  K. Mielnicki, E. Kondrak, B. Nosek, Wydawnictwo Jedność.   -  -
Język polski  „NOWE Słowa na start! 4 Podręcznik do języka polskiego dla klasy czwartej szkoły podstawowej”. M. Derlukiewicz, A.Klimowicz, Nowa Era. „NOWE Słowa na start!”. Zeszyt ćwiczeń
do języka polskiego dla klasy czwartej szkoły podstawowej. Autorzy: praca zbiorowa.
 -
Język angielski  Brainy. Klasa 4. Książka ucznia. Nick Beare, Macmillan Brainy. Klasa 4. Zeszyt ćwiczeń. K. Stannett.  -
Historia  „Wczoraj i dziś”. Podręcznik do historii dla klasy czwartej szkoły podstawowej. B.Olszewska, G. Wojciechowski, W. Surdyk – Fertach, Nowa Era. „Wczoraj i dziś”. Zeszyt ćwiczeń do historii
dla klasy czwartej szkoły podstawowej.
B. Olszewska, T. Maćkowski, W. Surdyk – Fertach.
„Atlas historyczny dla klasy 4 szkoły podstawowej”. Nowa Era. 
Matematyka  „Matematyka z plusem”. Podręcznik. Klasa 4. Szkoła podstawowa.
A. Łuczak, A. Murdzek, Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe.   
„Matematyka z plusem”. Zeszyt ćwiczeń podstawowych. Klasa 4. Szkoła podstawowa.  P. Zarzycki, M. Tokarska, A. Orzeszek.   -
Przyroda  „Tajemnice przyrody”. Podręcznik do przyrody dla klasy czwartej szkoły podstawowej. F. Szlajfer, J. Stawarz, M. Marko – Worłowska, Nowa Era. „Tajemnice przyrody”. Zeszyt ćwiczeń
do przyrody dla klasy czwartej szkoły podstawowej. I. Wróbel, J. Stawarz, J. Golanko, U. Moździerz. 
  -
Informatyka  „Lubię to!”. Podręcznik do informatyki dla klasy czwartej szkoły podstawowej. M. Kęska, Nowa Era.   -  -
Technika „Jak to działa?”. Technika. Podręcznik. Klasa 4. Szkoła podstawowa.
L. Łabecki, M. Łabecka, Nowa Era.
- -
Plastyka  „Do dzieła!”. Podręcznik do plastyki dla klasy czwartej szkoły podstawowej. J. Lukas, K. Onak, Nowa Era.   -  
Muzyka  „Lekcja muzyki”. Podręcznik do muzyki dla klasy czwartej szkoły podstawowej. G. Kilbach, M. Gromek. Nowa Era.     -  -
WDŻ „Wędrując ku dorosłości”. Wychowanie do życia w rodzinie. Podręcznik dla klasy 4 szkoły podstawowej. T. Król. Rubikon. „Wędrując ku dorosłości”. Wychowanie do życia w rodzinie. Ćwiczenia dla klasy 4 szkoły podstawowej. T. Król.  

 

Klasa V

Przedmiot

Tytuł podręcznika/autor/wydawnictwo

Zeszyt ćwiczeń/autor

Materiały edukacyjne/wydawnictwo

Religia 

„Miejsca pełne BOGActw. Podręcznik do religii dla klasy V szkoły podstawowej.  K. Mielnicki, E. Kondrak, E. Parszewska, Wydawnictwo Jedność.  

 -

 -

Język polski 

„NOWE Słowa na start! 5 Podręcznik do języka polskiego dla klasy piątej szkoły podstawowej”. M. Derlukiewicz, A.Klimowicz, Nowa Era.

„NOWE Słowa na start!”. Zeszyt ćwiczeń

do języka polskiego dla klasy piątej szkoły podstawowej. A. Marcinkiewicz, J. Ginter.

 -

Język angielski 

Brainy. Klasa 5. Książka ucznia. Nick Beare, Macmillan

Brainy. Klasa 5. Zeszyt ćwiczeń.

K. Stannett.

 -

 

Historia  

„Wczoraj i dziś”. Klasa 5. Podręcznik do historii dla szkoły podstawowej.  G. Wojciechowski, Nowa Era. 

„Wczoraj i dziś”. Zeszyt ćwiczeń do historii

dla klasy piątej szkoły podstawowej.

B. Olszewska, W. Surdyk-Fertsch.

Atlas historyczny od starożytności do współczesności dla klasy 5 – 8 szkoły podstawowej. Nowa Era.

Matematyka 

„Nowa Matematyka z plusem 5”. Podręcznik. M. Dobrowolska,

M. Karpiński, M. Jucewicz, P. Zarzycki,  Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe.  

„Matematyka z plusem 5”. Zeszyt ćwiczeń podstawowych. P. Zarzycki, M. Tokarska,

A. Orzeszek.

 -

Geografia 

„Planeta Nowa”. Podręcznik do geografii dla klasy piątej szkoły podstawowej. F. Szlajfer, Z. Zaniewicz, T. Rachwał, R. Malarz, Nowa Era.

„Planeta Nowa”. Zeszyt ćwiczeń do geografii dla klasy piątej szkoły podstawowej.

K. Skomoroko.

Atlas geograficzny dla szkoły podstawowej. „Polska, kontynenty, świat”. Nowa Era.

Biologia 

„Puls życia”. Podręcznik do biologii dla klasy piątej szkoły podstawowej. M. Sęktas, J. Stawarz, Nowa Era. 

„Puls życia”. Zeszyt ćwiczeń do biologii

dla klasy piątej szkoły podstawowej.

J. Holeczek, J. Pawłowska, J. Pawłowski.

 -

Informatyka  

„Lubię to!”. Podręcznik do informatyki dla klasy piątej szkoły podstawowej. M. Kęska, Nowa Era. 

 -

 -

Technika  

„Jak to działa?”. Technika. Podręcznik. Klasa 5. Szkoła podstawowa.

L. Łabecki, M. Łabecka, Nowa Era.

 -

 -

Plastyka 

„Do dzieła!”. Podręcznik do plastyki dla klasy piątej szkoły podstawowej. J. Lukas, K. Onak, Nowa Era. 

 -

 -

Muzyka 

„Lekcja muzyki”. Podręcznik do muzyki dla klasy piątej szkoły podstawowej. G. Kilbach, M. Gromek. Nowa Era.    

 -

 -

WDŻ

„Wędrując ku dorosłości”. Wychowanie do życia w rodzinie. Podręcznik dla klasy 5 szkoły podstawowej. T. Król. Rubikon.  

„Wędrując ku dorosłości”. Wychowanie do życia w rodzinie. Ćwiczenia dla klasy 5 szkoły podstawowej. T. Król.

 

 

Klasa VI

Przedmiot

Tytuł podręcznika/autor/wydawnictwo

Zeszyt ćwiczeń/autor

Materiały edukacyjne/wydawnictwo

Religia  

„Tajemnice Bogatego życia”. Podręcznik do religii dla klasy szóstej szkoły podstawowej. K. Mielnicki, E. Kondrak, E. Parszewska, Wydawnictwo Jedność. 

 -

 -

Język polski                                 

NOWE Słowa na start! 6. Podręcznik do języka polskiego dla klasy szóstej szkoły podstawowej”. A. Klimowicz, M. Derlukiewicz, Nowa Era.

„NOWE Słowa na start! 6”. Zeszyt ćwiczeń

do języka polskiego dla klasy szóstej  szkoły podstawowej. Praca zbiorowa. Nowa Era.

 -

Język angielski                               

Brainy. Klasa 6. Książka ucznia. Nick Beare, Macmillan

Brainy. Klasa 6. Zeszyt ćwiczeń.

K. Stannett.

 -

Historia i społeczeństwo 

„Wczoraj i dziś”. Podręcznik do historii dla klasy szóstej szkoły podstawowej. B. Olszewska, W. Surdyk – Fertach, G. Wojciechowski.

„Wczoraj i dziś”. Zeszyt ćwiczeń do historii

dla klasy szóstej szkoły podstawowej.

B. Olszewska, W. Surdyk-Fertsch.

Atlas historyczny od starożytności do współczesności dla klasy 5 – 8 szkoły podstawowej. Nowa Era.

Matematyka                           

„Matematyka z plusem 6”. Podręcznik. M. Dobrowolska, M. Jucewicz,

M. Karpiński, P. Zarzycki, Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe.

„Matematyka z plusem 6”. Zeszyt ćwiczeń podstawowych. P. Zarzycki, M. Tokarska,

A. Orzeszek.

 -

Biologia                     

„Puls życia”. Podręcznik do biologii dla klasy szóstej szkoły podstawowej. J. Stawarz. Nowa Era.  

„Puls życia 6”. Zeszyt ćwiczeń do biologii
dla klasy szóstej.  A. Gulkowska, A. Michalik,
M. Fiałkowska-Kołek

 -

Informatyka                  

„Lubię to!”. Informatyka. Podręcznik. Klasa 6. Szkoła podstawowa.

M. Kęska. Nowa Era.

-

-

Geografia                    

„Planeta Nowa” . Podręcznik do geografii dla klasy szóstej szkoły podstawowej. T. Rachwał, R. Malarz, D. Szczypiński. Nowa Era.

„Planeta Nowa”. Zeszyt ćwiczeń do geografii dla klasy szóstej szkoły podstawowej.

K. Skomoroko. 

Atlas geograficzny dla szkoły podstawowej. „Polska, kontynenty, świat”. Nowa Era.

Technika        

„Jak to działa?”. Technika. Podręcznik. Klasa 6. Szkoła podstawowa.

L. Łabecki, M. Łabecka, Nowa Era.

-

-

Plastyka                      

„Do dzieła!”. Podręcznik do plastyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej. J. Lukas, K. Onak, Nowa Era. 

-

-

Muzyka                         

„Lekcja muzyki”. Podręcznik do muzyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej. G. Kilbach, M. Gromek. Nowa Era.    

-

-

WDŻ

„Wędrując ku dorosłości”.  Wychowanie do życia w rodzinie. Podręcznik dla  klasy 6 szkoły podstawowej. T. Król. Rubikon. 

„Wędrując ku dorosłości”. Wychowanie do życia w rodzinie. Ćwiczenia dla klasy 6 szkoły podstawowej. T. Król.

-

 

Klasa VII

Przedmiot

Tytuł podręcznika/autor/wydawnictwo

Zeszyt ćwiczeń/autor

Materiały edukacyjne/wydawnictwo

 

Religia 

„Błogosławieni, którzy szukają Jezusa”. Podręcznik do religii dla klasy VII szkoły podstawowej. ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak, E. Parszewska,  Wydawnictwo Jedność.  

 -

 -

 

Język polski 

„NOWE Słowa na start! 7. Podręcznik do języka polskiego dla klasy siódmej szkoły podstawowej”. A. Gorzałczyńska - Mróz, M. Chmiel,

M. Szulc, J. Kościerzyńska, Nowa Era. 

„NOWE Słowa na start! 7”. Zeszyt ćwiczeń

do języka polskiego dla klasy siódmej szkoły podstawowej. J. Kuchta, J. Kościerzyńska,

M. Ginter.

  -

 

Język angielski 

„All Clear”. Klasa 7 Patrick Howarth, Patricia Reilly, Daniel Morris, Macmillan

„All Clear 7”. Zeszyt do języka angielskiego. Patrick Howarth, Patricia Reilly, Daniel Morris.  

 -

 

Historia  

„Wczoraj i dziś”. Klasa 7. Podręcznik do historii dla szkoły podstawowej.  S. Roszak, A. Łaszkiewicz, J. Kłaczkow, Nowa Era.  

„Wczoraj i dziś”. Klasa 7. Zeszyt ćwiczeń

do historii dla szkoły podstawowej. E. Fuks,

I. Janicka, K. Panimasz.

Atlas historyczny od starożytności do współczesności dla klasy 5 – 8 szkoły podstawowej. Nowa Era.

 

Matematyka 

„Matematyka z plusem 7”. Podręcznik. Praca zbiorowa pod redakcją

M. Dobrowolskiej. Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe.   

„Matematyka z plusem 7”. Ćwiczenia podstawowe. J. Lech.

-

 

Geografia 

„Planeta Nowa”. Podręcznik do geografii dla klasy siódmej szkoły podstawowej. R. Malarz, M. Szubert, T. Rachwał, Nowa Era.

„Planeta Nowa”. Zeszyt ćwiczeń do geografii dla klasy siódmej szkoły podstawowej.

J. Knopik, M. Kucharska, R. Przybył,

K. Skomoroko, A. Witek-Nowakowska.

Atlas Geografia. Klasa 7 – 8 szkoła podstawowa. WSiP.  

 

Biologia

„Puls życia”. Klasa 7. Podręcznik do biologii dla klasy siódmej szkoły podstawowej. M. Jefimow, Nowa Era. 

„Puls życia 7”. Zeszyt ćwiczeń do biologii
dla klasy siódmej szkoły podstawowej.
J. Holeczek, B. Januszewska-Hasiec.   

-

 

Chemia 

„Chemia Nowej Ery”. Podręcznik do chemii dla klasy siódmej szkoły podstawowej. J. Kulawik, T. Kulawik, M. Litwin, Nowa Era.

-

-

 

Fizyka 

„To jest fizyka”. Podręcznik do fizyki dla klasy siódmej szkoły podstawowej. W. Śliwa, M. Braun, Nowa Era.

-

-

 

Informatyka 

„Lubię to!”. Informatyka. Klasa 7. Szkoła podstawowa. G. Koba, Nowa Era. 

-

-

Nowa Era

TechnikaWDŻ

-„Wędrując ku dorosłości”. T. Król. Rubikon.

-

-

 

Plastyka 

„Do dzieła”. Podręcznik do plastyki dla klasy siódmej szkoły podstawowej. M. Ipczyńska, N. Mrozkowiak, Nowa Era. 

-

-

 

Muzyka

„Lekcja muzyki”. Podręcznik do muzyki dla klasy siódmej szkoły podstawowej. M. Gromek, G. Kilbach, Nowa Era. 

-

-

 

Klasa VIII

Przedmiot Tytuł podręcznika/autor/wydawnictwo Zeszyt ćwiczeń/autor Materiały edukacyjne/wydawnictwo  
Religia  „Błogosławieni, którzy ufają Jezusowi”. Podręcznik do religii dla klasy VIII szkoły podstawowej. K. Mielnicki, E. Kondrak, E. Parszewska,  Wydawnictwo Jedność.    -  -  
Język polski  „NOWE Słowa na start! 8. Podręcznik do języka polskiego dla klasy ósmej szkoły podstawowej”. A. Gorzałczyńska - Mróz, M. Chmiel,
M. Szulc, J. Kościerzyńska, Nowa Era. 
„NOWE Słowa na start! 8. Zeszyt ćwiczeń
do języka polskiego dla klasy ósmej szkoły podstawowej. J. Kuchta, J. Kościerzyńska,
M. Ginter. 
  -  
Język angielski  „All Clear”. Klasa 8. Książka ucznia. Patrick Howarth, Patricia Reilly, Daniel Morris, Macmillan.    „All Clear 8”. Zeszyt do języka angielskiego. Patrick Howarth, Patricia Reilly, Daniel Morris.    -  
Historia  Wczoraj i dziś”. Klasa 8. Podręcznik do historii dla szkoły podstawowej.  R. Śniegocki, A. Zielińska, Nowa Era.   „Wczoraj i dziś”. Klasa 8. Zeszyt ćwiczeń
do historii dla szkoły podstawowej. K. Jurek,
K. Panimasz, E. Paprocka. 
Atlas historyczny od starożytności
do współczesności dla klasy 5 – 8 szkoły podstawowej. Nowa Era.
 
Wiedza o społeczeństwie  „Dziś i jutro”. Podręczniki do wiedzy o społeczeństwie dla szkoły podstawowej. I. Janicka, A. Janicki, A. Kucia-Maćkowska, T. Maćkowski, Nowa Era.   - Atlas do wiedzy o społeczeństwie. Nowa Era.  
Matematyka   „Matematyka z plusem 8”. Podręcznik. Opracowanie zbiorowe. Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe.    „Matematyka z plusem 8”. Ćwiczenia podstawowe. J. Lech. Matematyka z plusem 8. Lekcje powtórzeniowe. Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe.    
Geografia   „Planeta Nowa”. Podręcznik do geografii dla klasy ósmej szkoły podstawowej. T. Rachwał, D. Szczypiński, Nowa Era. „Planeta Nowa”. Zeszyt ćwiczeń do geografii dla klasy ósmej szkoły podstawowej.
R. Przybył. 
Atlas Geografia. Klasa 7 – 8 szkoła podstawowa. WSiP.   
Biologia  „Plus życia”. Klasa 8. Podręcznik do biologii dla klasy ósmej szkoły podstawowej. B. Sągin, A. Boczarowski, M. Sęktas, Nowa Era. „Puls życia”. Zeszyt ćwiczeń do biologii
dla klasy ósmej szkoły podstawowej.
J. Holeczek, B. Januszewska-Hasiec.
-  
Chemia  „Chemia Nowej Ery 8”. Podręcznik do chemii dla klasy ósmej szkoły podstawowej. J. Kulawik, T. Kulawik, M. Litwin, Nowa Era.      - -  
Fizyka  „To jest fizyka”. Podręcznik do fizyki dla klasy ósmej szkoły podstawowej. M. Braun, W. Śliwa, Nowa Era. - -  
Informatyka  „Lubię to!”. Informatyka. Podręcznik. Klasa 8. Szkoła podstawowa.
G. Koba, Nowa Era. 
- - Nowa Era
Technika , PlastykaWDŻ -„Wędrując ku dorosłości”. T. Król. Rubikon. - -  
Edukacja dla bezpieczeństwa  „Edukacja dla bezpieczeństwa”. Podręcznik 8. Szkoła podstawowa.
D. Czyżow, B. Breitkopf, WSiP.
- -  

 

Szkolny zestaw podręczników dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną
w stopniu lekkim na rok szkolny 2020/2021.

Szkoła Branżowa I stopnia - III etap edukacyjny.

 

Klasa I Branżowa Szkoła I stopnia po szkole podstawowej.                                                        

Przedmiot

Tytuł podręcznika/autor/wydawnictwo

Zeszyt ćwiczeń/autor

Materiały edukacyjne/wydawnictwo

Język polski

               

„To się czyta”. Podręcznik do języka polskiego dla 1 klasy branżowej szkoły pierwszego stopnia. A. Klimowicz, J. Ginter. Nowa Era.

-

-

Język angielski

                            

„Gateway Plus 1”. F. Treloar. Wydawnictwo Macmillan. 

-

-

Historia

„Dziś historia 1”. Podręcznik.. Branżowa szkoła I stopnia. S. Zając  SOP Oświatowiec Toruń.

-

-

Matematyka

                         

„To się liczy!”. Podręcznik do matematyki ze zbiorami zadań do klasy 1 branżowej szkoły I stopnia. K. Wej, W. Babiański. Nowa Era.

-

-

Geografia                    

„Geografia”. Podręcznik dla szkól branżowych I stopnia. S. Kurek. Operon.

-

-

Podstawy przedsiębiorczości

                             

„Krok w przedsiębiorczość”. Podręcznik do podstaw przedsiębiorczości dla szkól ponadpodstawowych. Z. Makieła, T. Rachwał. Nowa Era.

 

-

 

-

Chemia          

„Chemia”. Klasa 1. Podręcznik dla szkół branżowych I stopnia.
A. Sikorski. Operon.

-

-

 Edukacja dla bezpieczeństwa

                              

„Edukacja dla bezpieczeństwa”. Podręcznik. Zakres podstawowy.
B. Breitkopf , M. Cieśla. WSiP.

 

 

-

 

-

Informatyka           

„Informatyka”. Podręcznik dla szkól branżowych I stopnia.
W. Hermanowski. Operon.

-

-

Podstawy ślusarstwa z bhp

                              

„Ślusarstwo ogólne” R. Tuchliński. KaBe.

„Technologia ogólna podstawy technologii mechanicznych”. WSiP.

-

-

Podstawy obróbki skrawaniem       

„Wykonywanie elementów maszyn, urządzeń i narzędzi metodą obróbki ręcznej” J. Figurski, S. Popis. WSiP

 

 

-

 

 

-

Rysunek techniczny

                            

„Podstawy rysunku technicznego” J. Burcan. WNT.

-

-

Bezpieczeństwo i higiena w obiektach  gastronomicznych

                                     

„Wyposażenie i zasady bezpieczeństwa w gastronomii. Technik żywienia i usług gastronomicznych – kucharz. Gastronomia”. Tom I.
A. Kasperek, M. Kondratowicz. WSiP.

 

-

 

-

Podstawy gastronomii 

                                   

„Zasady żywienia”. D. Czerwińska. WSiP.

 

 

 

 

-

 

-

Technologia żywieniowa

                                 

„Sporządzanie napojów i potraw. Towaroznawstwo i przechowywanie żywności”. A. Kmiołek. WSiP

 

-

-

Religia         

„Na drogach wiary”. Religia. K. Banasik, A. Baran, J. Czerkawski. Wydawnictwo Jedność.

 

 

-

-

WDŻ

„Wędrując ku dorosłości”. Wychowanie do życia w rodzinie. Podręcznik. Szkoła ponadpodstawowa. T. Król.  Rubikon.

 

 

-

 

-

 

Klasa II  Branżowa Szkoła I stopnia po szkole podstawowej.                                                        

Przedmiot Tytuł podręcznika/autor/wydawnictwo Zeszyt ćwiczeń/autor Materiały edukacyjne/wydawnictwo
Język polski                „To się czyta”. Podręcznik do języka polskiego dla 2 klasy branżowej szkoły pierwszego stopnia. A. Klimowicz, J. Ginter. Nowa Era. - -
Język angielski                              „Vision 2”. Wydawnictwo Oxford - -
Historia „Dziś historia 2”. Podręcznik. Branżowa szkoła I stopnia. S. Zając  SOP Oświatowiec Toruń. - -
Matematyka                          „To się liczy!”. Podręcznik do matematyki ze zbiorami zadań do klasy 2 branżowej szkoły I stopnia. K. Wej, W. Babiański. Nowa Era. - -
Geografia                                                   „Geografia”. Podręcznik dla szkół branżowych I stopnia. S. Kurek. Operon. -   -  
Chemia                   „Chemia”. Klasa 2. Podręcznik dla szkół branżowych I stopnia.
A. Sikorski. Operon.
-
Podstawy budownictwa                               „Budownictwo ogólne”. M. Popek, B. Wapińska. WSiP. - -
Technologia robót murarskich i tynkarskich               „Wykonywanie zapraw murarskich i tynkarskich oraz mieszanek betonowych”. Podręcznik do nauki zawodu. M. Popek. WSiP. „Wykonywanie murowanych konstrukcji budowlanych”. M. Popek, WSiP. „Wykonywanie tynków”. ”. M. Popek. WSiP.„Wykonywanie remontów oraz rozbiórka murowanych konstrukcji budowlanych”. M. Popek. WSiP.   -   -
Rysunek techniczny                             „Rysunek techniczny budowlany”. Podręcznik do nauki zawodu technik budownictwa. T. Maj. WSiP. - -
Bezpieczeństwo i higiena w obiektach  gastronomicznych                                     „Wyposażenie i zasady bezpieczeństwa w gastronomii”. A. Kasperek,
M. Kondratowicz. WSiP.
 -  -
Podstawy gastronomii                                     „Zasady żywienia”. D. Czerwińska. WSiP.     -  -
Technologia żywieniowa                                  „Sporządzanie i ekspedycja potraw i napojów. Technologia gastronomiczna”. A. Kmiołek. WSiP.  - -
Religia          „Na drogach wiary”. Religia. K. Banasik, A. Baran, J. Czerkawski. Wydawnictwo Jedność.   - -
WDŻ „Wędrując ku dorosłości”. Wychowanie do życia w rodzinie. Podręcznik. Szkoła ponadpodstawowa. T. Król.  Rubikon.   -  -

 

Klasa II  Branżowa Szkoła I stopnia po gimnazjum.

Przedmiot

Tytuł podręcznika/autor/wydawnictwo

Zeszyt ćwiczeń/autor

Materiały edukacyjne/wydawnictwo

Język polski 

„Zrozumieć świat”. Klasa 2. Podręcznik do języka polskiego

dla zasadniczej szkoły zawodowej. E. Nowosielska, U. Szydłowska, Nowa Era.

 -

 - 

Język angielski

„Vision 2”. Wydawnictwo Oxford

-

-

Historia

„Po prostu historia”. Podręcznik. Szkoła ponadgimnazjalna. Zakres podstawowy. R. Dolecki, K. Gutowski, J. Smoleński. WSiP.

-

-

Matematyka 

„Matematyka”. Podręcznik. Zasadnicza szkoła zawodowa. Część 2.B. Kiljańska, A. Konstantynowicz  , A. Konstantynowicz. Operon.

-

-

Podstawy przedsiębiorczości 

„Podstawy przedsiębiorczości”. Podręcznik („Odkrywamy na nowo”).
J. Korba, Z. Smutek. Operon.

 -

 -

Podstawy budownictwa

„Budownictwo ogólne”. Podręcznik. Szkoły ponadgimnazjalne.

M. Popek, B. Wapińska. WSiP.                                                                             

-

-

Technologia robót murarskich

i tynkarskich   

„Wykonywanie zapraw murarskich i tynkarskich oraz mieszanek betonowych”. Podręcznik do nauki zawodu. Kwalifikacja B.18.1. Szkoła ponadgimnazjalna. M. Popek. WSiP. „Wykonywanie murowanych konstrukcji budowlanych”. M. Popek, WSiP. „Wykonywanie tynków”. ”. Kwalifikacja B.18.3. Podręcznik do nauki zawodów technik budownictwa i murarz-tynkarz. Szkoły ponadgimnazjalne. M. Popek. WSiP.„Wykonywanie remontów oraz rozbiórka murowanych konstrukcji budowlanych”. Podręcznik do nauki zawodów technik budownictwa i murarz-tynkarz. Szkoły ponadgimnazjalne. M. Popek. WSiP.

    -

    -

Rysunek budowlany

„Rysunek techniczny budowlany”. Podręcznik do nauki zawodu technik budownictwa. T. Maj. WSiP.

-

-

Bezpieczeństwo i higiena

w obiektach gastronomicznych

„Wyposażenie i zasady bezpieczeństwa w gastronomii”.  Gastronomia. Tom I. Podręcznik do nauki zawodu technik żywienia i technik usług gastronomicznych. Szkoły ponadgimnazjalne. A. Kasperek,

M. Kondratowicz. WSiP.

 -

 -

Podstawy gastronomii

„Zasady żywienia”.  Kwalifikacja T.15. Podręcznik do nauki zawodu technik żywienia i usług gastronomicznych. Część 1. Szkoły ponadgimnazjalne. D. Czerwińska. WSiP.

 -

 -

Technologia żywienia 

„Sporządzenie i ekspedycja  potraw i napojów. Technologia gastronomiczna. Podręcznik do nauki zawodu technik żywienia i usług gastronomicznych. Część 2. Szkoły ponadgimnazjalne. A. Kmiołek. WSiP.

 -

 -

WDŻ 

„Wędrując ku dorosłości”. Wychowanie do życia w rodzinie. Podręcznik. Szkoła ponadpodstawowa. T. Król.  Rubikon.

-

-

Religia 

„Na drogach wiary”. Religia. Podręcznik – szkoła ponadgimnazjalna.

K. Banasik, A. Baran, J. Czerkawski. Wydawnictwo Jedność.

-

-

 

Klasa III Branżowa Szkoła I stopnia                                                            

Przedmiot

Tytuł podręcznika/autor/wydawnictwo

Zeszyt ćwiczeń/autor

Materiały edukacyjne/wydawnictwo

Język polski                  

„Zrozumieć świat”. Klasa 3. Podręcznik do języka polskiego

dla zasadniczej szkoły zawodowej. E. Nowosielska, U. Szydłowska, Nowa Era.

 -

 -

Język angielski                          

„Gateway Plus  Workbook”. A. Cornford. Wydawnictwo Macmillan.

-

-

Wiedza  społeczeństwie 

„W centrum uwagi”. Podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla szkól ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy. A. Janicki. Nowa Era.

-

-

Matematyka                                    

„Matematyka ZSZ. Odkrywamy na nowo”. Podręcznik.
A. Konstantynowicz, A. Konstantynowicz, B.  Kiljańska. Operon.

-

-

Podstawy hotelarstwa                             

„Organizacja pracy w hotelarstwie. Hotelarstwo. Podręcznik do nauki zawodu technik hotelarstwa. Tom II. Część 1, 2.. Szkoły ponadgimnazjalne. B. Cymańska-Garbowska, D. Witrykus, G. Wolak,

J. Pietras. WSiP.

„Technologia prac w obiektach hotelarskich” M. Halama.

 -

Gastronomia w hotelarstwie                           

„Usługi żywieniowe w hotelarstwie”. B. Granecka-Wrzosek. WSiP.

„Prace pomocnicze w gastronomii hotelowej” M. Halama.

-

Otoczenie obiektu hotelarskiego                           

„Organizacja pracy w hotelarstwie. Hotelarstwo. Podręcznik do nauki zawodu technik hotelarstwa. Tom II. Część 1, 2.. Szkoły ponadgimnazjalne. B. Cymańska-Garbowska, D. Witrykus, G. Wolak, J. Pietras. WSiP.

Technologia prac w obiektach hotelarskich” M. Halama.

 -

Towaroznawstwo i i technologia gastronomiczna                            

„Sporządzanie i ekspozycja potraw i napojów”. Technologia gastronomiczna. Część 2. Podręcznik do nauki zawodu kucharz oraz technik żywienia i usług gastronomicznych. Szkoły ponadgimnazjalne. A. Kmiołek. WSiP.

 -

 -

Technika i bezpieczeństwo w gastronomii                           

„Wyposażenie i zasady bezpieczeństwa w gastronomii”.  Gastronomia. Podręcznik do nauki zawodu technik żywienia i technik usług gastronomicznych. Szkoły ponadgimnazjalne. A. Kasperek,

M. Kondratowicz.  WSiP.

 -

 -

Podstawy działalności gospodarczej w gastronomii 

„Podstawy rachunkowości” H. Górska – Warsewicz. WSiP

 -

 -

Język obcy zawodowy                           

  -

Język angielski zawodowy

w turystyce i hotelarstwie. Zeszyt ćwiczeń. Szkoły ponadgimnazjalne.

M. Samulczyk-Wolska. WSiP.  

 -

 Religia         Wdż

„Na drogach wiary”. Religia. Podręcznik – szkoła ponadgimnazjalna.

K. Banasik, A. Baran, J. Czerkawski. Wydawnictwo Jedność.   „Wędrując ku dorosłości”. Wychowanie do życia w rodzinie. Podręcznik. Szkoła ponadpodstawowa. T. Król.  Rubikon.  

 -   -

 -   -

 

Szkolny zestaw podręczników \ materiałów ćwiczeniowych dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną
w stopniu umiarkowanym i znacznym

na rok szkolny 2020/2021.

 

Klasa I-III um                

Przedmiot Materiały edukacyjne (tytuł podręcznika/autor) Zeszyt ćwiczeń/autor Wydawnictwo
Funkcjonowanie osobiste
i społeczne.    
 „TROPICIEL BOX”. „Pracujemy z kartami pracy przez cały rok”. Część 2,3. Karty pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną. A. Borowska – Kociemba, M. Kurowska.    -  WSiP  Harmonia 
Zajęcie rozwijające komunikowanie się.     „Tropiciele. Wyprawka plastyczna”. B. Gawrońska, E. Raczek.„Pewny Strat”. Materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnością intelektualną. Praca zbiorowa.   - WSiP PWN 
Zajęcia rozwijające kreatywność.   „Ja i mój świat”. Etap obrazkowy. Karty pracy. Lekcje dla uczniów
z autyzmem i specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Praca zbiorowa. 
 -  Harmonia
Zajęcia umuzykalniające.    „Klaśnij, tupnij, raz i dwa!”. Zabawy ze śpiewem + 3CD. M. Barańska.  - Harmonia
Religia „Żyjemy w bożym świecie”. D. Kurpiński, J. Snopek, E. Kondrak.  -  Jedność

 

Klasa IV – V um               

Przedmiot Materiały edukacyjne (tytuł podręcznika/autor) Zeszyt ćwiczeń/autor Wydawnictwo
Funkcjonowanie osobiste
i społeczne.    
„Jest już jesień”. Karty pracy dla I etapu nauczania uczniów
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym.
A.  Tanajewska, R. Naprawa. „Nadeszła zima”. Karty pracy dla I etapu nauczania uczniów
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym. 
A.  Tanajewska, R. Naprawa.„Przyszła wiosna”. Karty pracy dla I etapu nauczania uczniów
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym.
A.  Tanajewska, R. Naprawa.
„Nareszcie lato”. Karty pracy dla I etapu nauczania uczniów
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym.
A.  Tanajewska, R. Naprawa.„Matematyczne karty pracy dla uczniów
ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”. Część 1. Kazimierz Słupek.„Prace domowe dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”. Poziom 1,2. O. Kłodnicka.
      -        Harmonia
Zajęcie rozwijające komunikowanie się.  „Komunikowanie się z otoczeniem”. Karty pracy dla uczniów
ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz problemami
w komunikacji. J. Strojanowski.
 -  Harmonia
Zajęcia rozwijające kreatywność.   „Pewny Start. Cztery pory roku. Umiem to zrobić. Karty z ćwiczeniami manualnymi”. Opracowanie zbiorowe.„Pewny Start. Świat wokół mnie. Umiem to zrobić. Karty z ćwiczeniami manualnymi”.  A. Pliwka, K. Radzka, B. Szostak.  -  Wydawnictwo Szkolne PWN
Religia „Idziemy do Jezusa”. D. Kurpiński, J. Snopek.  -  Jedność

 

Klasa VI -VII um                          

Przedmiot

Materiały edukacyjne (tytuł podręcznika/autor)

Zeszyt ćwiczeń/autor

Wydawnictwo

Funkcjonowanie osobiste

i społeczne.    

„Matematyczne karty pracy dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”. Część 2. Kazimierz Słupek.Karty pracy dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualna. Jesień.

A. Borowska – Kociemba, M. Krukowska.Karty pracy dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualna. Zima.

A. Borowska – Kociemba, M. Krukowska.Karty pracy dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualna. Wiosna - Lato. A. Borowska – Kociemba. „Prace domowe dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”. Poziom 1,2. O. Kłodnicka. 

    -

     Harmonia

Zajęcie rozwijające komunikowanie się. 

„Komunikowanie się z otoczeniem”. Karty pracy dla uczniów

ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz problemami

w komunikacji. J. Strojanowski.

  -

  Harmonia

Zajęcia rozwijające kreatywność.  

„Pewny start. Świat wokół mnie. Umiem to zrobić”. Karty zadaniowe.  A. Pliwka, K. Radzka, B. Szostak.  

 -

 PWN

Zajęcia umuzykalniające.   

„Trening słuchu. Ćwiczenia rozwijające percepcję słuchowa u dzieci”. CD Graban Joanna, Sprawka Romana.   

 

 -

 Harmonia

Religia

„Idziemy do Jezusa”. D. Kurpiński, J. Snopek.

 -

 Jedność

 

Klasa VII – VIII um                             

Przedmiot Materiały edukacyjne (tytuł podręcznika/autor) Zeszyt ćwiczeń/autor Wydawnictwo
Funkcjonowanie osobiste
i społeczne.    
„Prace domowe dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”. Poziom 1, 2. O. Kłodnicka.„Pewny start. Zajęcia rewalidacyjne. Grafomotoryka”. Karty pracy Poziom 1. Radosław Piotrowicz, Ewa Pisarek.„Pracuję z kartami przez cały rok”. Karty pracy dla uczniów
z niepełnosprawnością intelektualną – część 1, 2, 3, 4. A. Borowska-Kociemba, M.  Krukowska.„Funkcjonowanie osobiste i społeczne”. KARTY PRACY dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualna. JESIEŃ, ZIMA, WIOSNA, LATO. Borowska-Kociemba Agnieszka, Krukowska Małgorzata.„Uczę się z kartami pracy”. Karty pracy dla uczniów
z niepełnosprawnością intelektualną z elementami przysposobienia do pracy. Część 1,2,3,4.  Agnieszka Borowska-Kociemba, Małgorzata Krukowska.„Matematyczne karty pracy dla uczniów
ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”. Część 1,2. Kazimierz Słupek. 
        -  HarmoniaPWN Wydawnictwa Szkolne       Harmonia
Zajęcie rozwijające komunikowanie się.  „Rozwijanie komunikacji. Karty pracy dla uczniów
z niepełnosprawnością intelektualna, autyzmem oraz problemami
w komunikowaniu się”. J. Stojanowski.
 -  Harmonia
Zajęcia rozwijające kreatywność.    „Pewny start. Mój dobry rok”. Pakiet. Specjalne potrzeby edukacyjne. A. Pliwka, K. Radzka, B. Szostak.„Pewny start. Cztery pory roku. Umiem to zrobić”.  Opracowanie zbiorowe.„Pewny start. Świat wokół mnie. Umiem to zrobić”. Karty zadaniowe.  A. Pliwka, K. Radzka, B. Szostak.„Pewny start. Wokół pór roku. Wokół jesieni. Wokół zimy. Wokół wiosny. Wokół lata”. M. Pouch, D. Szczęsna.„Pewny start. Mój dobry rok”. Pakiet. Specjalne potrzeby edukacyjne. A. Pliwka, K. Radzka, B. Szostak   -      PWN Wydawnictwa Szkolne  
Religia „Jezus jest z nami”. D. Kurpiński, J. Snopek.  -  Jedność

 

Klasa  I – III Szkoła Przysposabiająca do Pracy                           

Przedmiot Materiały edukacyjne (tytuł podręcznika/autor) Zeszyt ćwiczeń/autor Wydawnictwo
Funkcjonowanie osobiste
i społeczne.  
„Funkcjonowanie osobiste i społeczne” . KARTY PRACY dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualna. JESIEŃ, ZIMA, WIOSNA, LATO. Borowska-Kociemba Agnieszka, Krukowska Małgorzata  -  Harmonia
Zajęcie rozwijające komunikowanie się.   „Rozwijanie komunikacji. Karty pracy dla uczniów
z niepełnosprawnością intelektualna, autyzmem oraz problemami
w komunikowaniu się”. J. Stojanowski.
  -   Harmonia
Zajęcia rozwijające kreatywność.   „Pewny start. Wokół pór roku. Wokół jesieni. Wokół zimy. Wokół wiosny. Wokół lata”. M. Pouch, D. Szczęsna.„Pewny start. Cztery pory roku. Umiem to zrobić”.  Opracowanie zbiorowe.„Pewny start. Świat wokół mnie. Umiem to zrobić”. Karty zadaniowe.  A. Pliwka, K. Radzka, B. Szostak.„Pewny start. Mój dobry rok”. Pakiet. Specjalne potrzeby edukacyjne. A. Pliwka, K. Radzka, B. Szostak   -   Wydawnictwo PWN 
Przysposobienie do pracy                       „Uczę się z kartami pracy”. Karty pracy dla uczniów
z niepełnosprawnością intelektualną z elementami przysposobienia do pracy. Część 1,2,3,4.  Agnieszka Borowska-Kociemba, Małgorzata Krukowska
 -   Harmonia
Religia „Miejsce pełne Bogactw”. K. Mielnicki, E. Kondrak, B. Nosek.  -  Jedność