A A A

Wpłaty na rzecz Rady Rodziców

Rada Rodziców ustaliła kwotę wpłaty na 30 złotych na rok szkolny. Mile widziane są oczywiście kwoty wyższe. Pieniądze zebrane w ten sposób wydawane są zgodnie z regulaminem i przeznaczane na działalność statutową szkoły, przyczyniając się do podnoszenia jakości kształcenia w SOSW. Wpłat dokonać można u p. Marty Skupskiej lub u wychowawców klas.

Wspierając nas pomagasz swojemu dziecku...


Terminarz spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2019/2020

04.10.2019, 24.01.2010 godz. 12:30

DZWONKI - LEKCJE

 1. 08.00 – 08.45

 2. 08.50 – 09.35

 3. 09.45 – 10.30

 4. 10.45 – 11.30

 5. 11.35 – 12.20

 6. 12.25 – 13.10

 7. 13.15 – 14.00

 8. 14.05 – 14.50

 9. 14.55 – 15.40

DZWONKI - PRZERWY

 1. 08.45 – 08.50

 2. 09.35 – 09.45

 3. 10.30 – 10.45

 4. 11.30 – 11.35

 5. 12.20 – 12.25

 6. 13.10 – 13.15

 7. 14.00 – 14.05

 8. 14.50 – 14.55

 9. 15.40 – 15.45