A A A

Majątek SOSW w Ząbkowicach Śląskich

I Środki trwałe

1. Budynki budowle - 4 924 278,94 zł.
2. Urządzenia techniczne - 24 313,48 zł.
3. Środki transportowe - 109 900,00 zł.
Razem: 5.058 492,42 zł.

II Pozostałe Środki trwałe- 397 687,58 zł.

III Księgozbiór- 5 068,65 zł.