A A A

POMOC PSYCHOLOGICZNO – PSYCHOLOGICZNA W SOSW

Opieką psychologiczna i pedagogiczna w naszym ośrodku objęci są uczniowie, ich rodzice lub opiekunowie.

OFERTA DLA RODZICÓW

 1. Cykliczne spotkania Grupy Wsparcia dla rodziców dzieci z niepełnosprawnością.

 2. Punkt Konsultacyjny dla rodziców dzieci objętych Wczesnym Wspomaganiem Rozwoju
  i dzieci w wieku przedszkolnym.

 3. Indywidualne poradnictwo psychologiczne dla rodziców uczniów i wychowanków SOSW.

 4. Poradnictwo pedagogiczne dla rodziców.

OFERTA DLA UCZNIÓW

 1. Porady i konsultacje psychologiczne i pedagogiczne dla uczniów.

 2. Indywidualne poradnictwo i wsparcie dla uczniów.

 3. Inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.

 4. Udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formie odpowiednich do rozpoznanych potrzeb (warsztaty, porady, zajęcia terapeutyczne).

 5. W trakcie pracy z uczniem na zajęciach rewalidacji indywidualnej udziela się uczniom pomocy psychologiczno - pedagogicznej w postaci zajęć specjalistycznych w zależności od rozpoznania potrzeb dziecka.

 6. Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze.

 7. Działania z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży.