A A A

 

Kadra pedagogiczna w naszym ośrodku...

...to wysoko wykwalifikowani specjaliści. Wszyscy pracujący nauczyciele to pedagodzy specjalni posiadający kwalifikacje z zakresu oligofrenopedagogiki. Ponadto są wśród nauczycieli surdopedagodzy, tyflopedagodzy, nauczyciele przedmiotów, specjaliści z zakresu pedagogiki opiekuńczo- wychowawczej, logopedii, neurologopedii, terapeuci pedagogiczni, terapeuci wczesnego wspomagania rozwoju, fizjoterapeuci oraz certyfikowani terapeuci integracji sensorycznej.

Pedagodzy stale doskonalą swój warsztat pracy uczestnicząc w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego. Poszerzają w ten sposób swoją wiedzę i umiejętności, wdrażają ciekawe formy i najnowsze metody w pracy z dzieckiem potrzebującym specjalistycznego wsparcia rozwoju, czy też w pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

 

Kadra Pedagogiczna

Dyrektor SOSW – Delfina Grzęda

Zastępca Dyrektora SOSW – Elżbieta Ciszek

Pedagog Ośrodka – Janina Muzyka

Psycholog - Elżbieta Długosz, Adrianna Jaszek

Świetlice szkolne – Ewa Hozner, Monika Nowak-Myszogląd

Biblioteka – Ewelina Fedak, Izabela Kucharczyk

Wychowawcy klas:

Szkoła Podstawowa:

Branżowa szkoła I stopnia:

 • Kl. I-III – Małgorzata Sztogryn - Obrzut
 • Kl. IV-V – Izabella Nycz
 • Kl. V-VI – Małgorzata Kwiecień
 • Kl. VII-VIII – Urszula Jajo
 • Kl. I-IIIu – Marta Skupska
 • Kl. IVu – Katarzyna Rogowska
 • Kl. V-VIu – Iwona Głowacka
 • Kl. VI-VIIu – Magdalena Kolak
 • Kl. VIIIu – Olga Piątkiewicz


Nauczyciele przedszkola:

 • Alicja Iłowska,
 • Aleksandra Czeleń,
 • Dorota Wójcik,
 • Agata Mądry,
 • Anna Koczwara


Wychowawcy grup wychowawczych:

 • Beata Delikat,
 • Aneta Pawłowska,
 • Benedykta Hreczyńska,
 • Renata Stuglik,
 • Monika Hut - Rozmis,
 • Roksana Surdyka,
 • Matylda Rokosz - Piesik,
 • Jacek Wójs,
 • Rydzak Adrian


Terapeuci wczesnego wspomagania rozwoju dziecka:

 • Czeleń Aleksandra,
 • Grzęda Delfina,
 • Hreczyńska Benedykta,
 • Hut-Rozmis Monika,
 • Jajor Urszula,
 • Koczwara Anna,
 • Kolano Aleksandra,
 • Kucharczyk Izabela,
 • Padula Grażyna,
 • Pawłowska Aneta,
 • Wójcik Dorota,
 • Wójs Wioletta
 • Kl. Ia – Mirosław Szawic
 • Kl. Ib – Krzysztof Kik
 • Kl. II-III – Izabella Żurakowska-Kik

Szkoła Przysposabiająca do Pracy:

 • Kl. I-III Sylwia Muzyka


Nauczyciele szkół i rewalidatorzy:

 • Elżbieta Ciszek,
 • Beata Delikat,
 • Ewelina Fedak,
 • Iwona Głowacka,
 • Ewa Hozner,
 • Urszula Jajor,
 • Krzysztof Kik,
 • Anna Koczwara,
 • Magdalena Kolak,
 • Aleksandra Kolano,
 • Małgorzata Kwiecień,
 • Joanna Malinowska,
 • Krystyna Mamoń,
 • Katarzyna Michalik,
 • Janina Muzyka,
 • Sylwia Muzyka,
 • Monika Nowak - Myszogląd,
 • Izabella Nycz,
 • Iwona Padło,
 • Olga Piątkiewicz,
 • Katarzyna Rogowska,
 • Adrian Rydzak,
 • Marta Skupska,
 • Mirosław Szawica,
 • Małgorzata Sztogryn - Obrzut,
 • Katarzyna Szymańska,
 • Wioletta Wójs,
 • Izabella Żurakowska - Kik