A A A

Internat jest integralną częścią SOSW w Ząbkowicach Śląskich i mieści się w jego budynku, na I i II piętrze.

Naszym podopiecznym zapewniamy opiekę od poniedziałku do piątku przez cały rok szkolny z wyłączeniem wakacji, ferii i przerw świątecznych. W wyjątkowych przypadkach zapewniamy również opiekę w weekendy. Wychowankowie mają do dyspozycji pokoje 2-4 osobowe, 4 świetlice, 4 łazienki i 2 kuchnie z pełnym wyposażeniem. Ponadto plac zabaw, salę gimnastyczną, stoły do tenisa stołowego, piłkarzyki, salę komputerową, bibliotekę.

Posiadamy własna stołówkę gdzie serwowane są smaczne i obfite posiłki: śniadanie, II śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja. Dodatkowo każda grupa dostaje po kolacji koszyczek obfitości, czyli pieczywo, masło, dżem, konserwy- gdyby ktoś był jeszcze głodny 

Utworzone są 4 grupy wychowawcze: 2 grupy dziewcząt i 2 grupy chłopców.

W czterech grupach wychowawczych realizuje się zadania opiekuńczo- wychowawcze i rewalidacyjne. Współpracujemy ze szkołą, rodzicami i opiekunami wychowanków.

Wykwalifikowana kadra nauczycieli – wychowawców, pełnych pasji i ciekawych pomysłów dostosowuje podejmowane działania do indywidualnych potrzeb i możliwości każdego dziecka. Stara się, aby internat był drugim domem, miejscem radości i zadowolenia, w którym podopieczni rozwijają się i czują się bezpiecznie.

Zajęcia w grupach wychowawczych są ciekawe, rozwijają indywidualne zainteresowania wychowanków i ich zdolności oraz pogłębiają wiadomości zdobyte w szkole.

Wychowankowie uczestniczą w zajęciach plastycznych, teatralnych, muzyczno- wokalnych, sportowych, kulinarnych , czytelniczych, komputerowych, rekreacyjnych, ekologiczno-turystycznych i innych. Podejmujemy szereg działań z zakresu profilaktyki uzależnień. Organizowane są różnego rodzaju zajęcia dodatkowe, np. wyjazdy na mecze, wycieczki, wyjścia do kina, ogniska, grille.

Ponadto wychowankowie aktywnie uczestniczą w życiu kulturalnym środowiska lokalnego korzystając z licznych ofert Ząbkowickiego Ośrodka Kultury oraz imprez organizowanych przez miasto, gminę i powiat.

Pobyt w internacie umożliwia dzieciom i młodzieży nawiązanie prawidłowych i trwałych relacji z rówieśnikami, uczy samodzielności, akceptacji i współdziałania w grupie, wdraża do prawidłowego dbania o higienę osobistą, zdrowego odżywiania oraz do radzenia sobie w codziennych sytuacjach życiowych.

Atmosfera w internacie sprzyja wszechstronnemu rozwojowi wychowanków. Dzieci i młodzież czują się bezpiecznie, są akceptowane i rozumiane.