A A A

Niezapomniane Święto
  1 czerwca z okazji Dnia Dziecka odbyło się w naszej placówce Święto Szkoły. Był jeszcze  jeden ważny powód do celebracji tego dnia – otwarcie wielofunkcyjnego boiska sportowego dla uczniów naszej szkoły. Uroczystość rozpoczęła się w auli wzruszającym apelem, na którym m.in. wystąpiły goszczące u nas dzieci z  Ukrainy. Zaproszeni goście, a wśród nich poseł na sejm RP M. Gwóźdź, Starosta ząbkowicki R. Fester, burmistrz Ząbkowic Śl. M. Orzeszek, radni i dyrektorzy szkół powiatu, sponsorzy firmy LG CHEM z Biskupic Podgórnych, projektanci i wykonawcy inwestycji podziwiali program artystyczny przygotowany przez naszych uczniów.
 Otwarcie boiska rozpoczęło się przecięciem wstęgi. Potem już tylko było widać wielką radość na twarzach uczniów, którzy mogli korzystać z różnych atrakcji.
Nasi sponsorzy z LG CHEM wywołali wiele wspaniałych emocji  wręczając prezenty każdemu uczniowi. Pyszny poczęstunek : grochówka, domowy bigos i ciasto dopełniły całości.
Warto podkreślić, że cały wystrój, dekoracja szkoły, podwórza i boiska były dopracowane z wielką starannością i podkreślały uroczysty charakter dnia.
Święto  dostarczyło wszystkim niezapomnianych wrażeń i przeżyć. Zostanie w naszej pamięci na długo.

Wrocław 2022-02-28Szanowni Państwo Dyrektorzy i Nauczyciele! Koleżanki Koledzy!     W czwartek 24 lutego nad ranem putinowska Rosja zaatakowała zbrojnie Ukrainę, rozpętała wojnę. Pokazała dobrze nam Polakom znaną od stuleci, agresywną i brutalną twarz. Giną żołnierze i cywile, dorośli i dzieci. Cierpią ludzie, rujnowany jest dobytek i dorobek pokoleń. Deptane są prawa człowieka, łamane konwencje i międzynarodowe pakty. Cały naród ukraiński, armia 
i państwo kierowane przez bohaterskiego prezydenta Wołodymyra Zełenskiego stawiają heroiczny opór najeźdźcy. W imię człowieczeństwa i polskiej racji stanu nakazem chwili jest pomóc Ukrainie i jej obywatelom. Form wsparcia jest wiele, każda pomoc, choćby najdrobniejsza, jest niezwykle ważna. Każdy gest solidarności i każde ciepłe słowo mają znaczenie. Każda zbiórka, aukcja czy koncert mają sens. Każda złotówka się liczy.
Z całego  serca dziękuję  Koleżankom i Kolegom za przyjazne gesty oraz inicjatywy na rzecz naszych sąsiadów Ukraińców przebywających tak w Polsce jak i w Ukrainie. Proszę nie ustawać w tym szlachetnym dziele, gdyż wsparcie jest niezbędne tu i teraz, a będzie też konieczne w przyszłości.
Bardzo proszę o otoczenie psychologiczną opieką dzieci i uczniów oraz stosowanie rekomendacji Ministerstwa Edukacji i Nauki „Jak rozmawiać 
z dziećmi o wojnie w Ukrainie”.
Tysiące uchodźców z Ukrainy codziennie przekraczają granice z Polską, wśród nich są małe dzieci i uczniowie. Część z nich pojawi się na Dolnym Śląsku - przyjadą (już przyjeżdżają) do rodzin, przyjaciół i znajomych, którzy wcześniej znaleźli tu studia, pracę i mieszkanie. Przybędą do gmin i powiatów, które od lat utrzymują partnerskie relacje z wieloma miejscowościami 
w Ukrainie. Dotrą do ludzi dobrej woli skorych do bezinteresownej pomocy, których wielu na ziemi dolnośląskiej.
Dzieci uchodźców znające język polski będą przyjmowane do już istniejących grup i oddziałów w przedszkolach i szkołach, jeśli zajdzie potrzeba powstaną dodatkowe grupy i oddziały. Dla osób bez znajomości języka polskiego będą tworzone oddziały przygotowawcze. Środki finansowe 
w adekwatnej wysokości przekaże organom prowadzącym Ministerstwo Edukacji i Nauki.
Zapewnienie opieki i edukacji dzieciom i młodzieży z Ukrainy jest wyzwaniem organizacyjnym, które rośnie z każdym dniem. Aby mu sprostać musimy działać w sposób dobrze zorganizowany, tylko  wtedy będziemy skuteczni. Dlatego jako kuratorium oświaty wchodzące w skład służb zespolonych wojewody będziemy zbierać od dyrektorów szkół i organów prowadzących istotne informacje, koordynować działania, przekazywać szkołom, przedszkolom i placówkom ważne wiadomości, służyć wsparciem, radą i pomocą.
Chwila jest historyczna, a bracia Ukraińcy w wielkiej potrzebie. Bądźmy solidarni i wytrwali!
Niech żyje niepodległa Ukraina! Niech żyje niepodległa Polska!

Roman Kowalczyk
Dolnośląski Kurator Oświaty

 

Wrocław 2022-02-21

                                                                                   

 Szanowni Rodzice!

Piąta fala pandemii koronawirusa wywołana przez omikron opada, spada liczba zachorowań 
i zmniejsza się ilość hospitalizacji. Poprawa sytuacji epidemicznej pozwoliła na podjęcie decyzji 
o powrocie do nauki stacjonarnej, od poniedziałku 21 lutego br. uczniowie klas V-VIII szkół podstawowych oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych wracają do szkół. To bardzo dobra wiadomość, gdyż nauczanie stacjonarne sprzyja efektywności kształcenia i socjalizacji uczniów, jest naturalnym stanem edukacji.  Co więcej, od 11  lutego br. zlikwidowana została tzw. „kwarantanna z kontaktu”, sam kontakt z osobą chorą nie jest podstawą do automatycznego nałożenia kwarantanny. To oznacza, że w przypadku pojedynczych zachorowań uczniów całe oddziały  nie będą przechodzić na nauczanie zdalne - chorzy uczniowie pozostaną w domu, zaś reszta będzie uczęszczać do szkoły.
Epidemia wszakże nie powiedziała ostatniego słowa, stąd ciesząc się z powrotu 
do stacjonarnego kształcenia musimy wszyscy zachować ostrożność, przestrzegać zasad sanitarnych, dbać o siebie i innych. Najskuteczniejszą bronią przeciw COVID-19 pozostają szczepienia - na Dolnym Śląsku zaszczepiło się dotąd ponad 80% nauczycieli i pracowników szkół, 50% uczniów w wieku 12-19 lat, 10,3% dzieci w przedziale 5-11 lat. Warto się zaszczepić, to wyraz troski o siebie, najbliższych oraz wszystkich, z którymi się spotykamy.
Wobec nasilania się negatywnych skutków wymuszonej przez pandemię długotrwałej izolacji uczniów Minister Edukacji i Nauki prof. Przemysław Czarnek podjął decyzję 
o przeznaczeniu dodatkowych 180 mln zł na zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Wsparcie będzie obejmowało organizację zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym dla uczniów, u których rozpoznano potrzebę wsparcia psychologiczno-pedagogicznego w tym zakresie. Realizacja dodatkowych zajęć specjalistycznych w szkołach będzie się odbywała od 1 marca do 20 grudnia br.
Pragnę poinformować, że w 2022 r. będzie realizowana II edycja programu Aktywny powrót uczniów do szkoły po pandemii „WF z AWF”, na ten cel zostanie przeznaczone przez Ministerstwo Edukacji i Nauki 36 mln zł. Przeszkoleni przez wrocławską AWF nauczyciele wychowania fizycznego oraz nauczania wczesnoszkolnego będą prowadzić dodatkowe zajęcia aktywizujące ruchowo uczniów. Zajęcia te będą odbywać się w małych, oddziałowych lub międzyoddziałowych grupach. Już starożytni Rzymianie powiadali „mens sana in corpore sano - w zdrowym ciele zdrowy duch”.  Wyniki szczegółowych badań kondycji fizycznej dzieci i młodzieży przeprowadzone przez AWF są niepokojące - zwiększa się wskaźnik masy ciała (BMI), spada sprawność, wytrzymałość biegowa i wydolność krążeniowo-oddechowa. Proszę abyście Państwo zachęcili swoje dzieci do udziału w tych zajęciach, szczególnie te, które z różnych powodów stronią od wysiłku fizycznego 
i pozostają na bakier z zajęciami wychowania fizycznego.
 Z radością informuję ponadto, że w 2022 r. będzie kontynuowany program „Poznaj Polskę”. Szkoły organizujące wycieczki w atrakcyjne miejsca naszego kraju otrzymają dofinansowanie 
w kwocie 5 tys. (wycieczka jednodniowa), 10 tys. (wycieczka dwudniowa) i 15 tys. (wycieczka trzydniowa). W 2022 r. Ministerstwo Edukacji i Nauki przeznaczy na realizację programu 100 mln zł, w ubiegłym roku było to 35 mln zł. Wnioski o dofinansowanie  będzie można składać od 1 marca, każde województwo otrzyma środki finansowe w wysokości proporcjonalnej do liczby uczniów. Zachęcam do korzystania z programu i organizowania wyjazdów zwłaszcza w miejsca, gdzie szczególnie mocno bije serce Polski i które młody Polak powinien koniecznie odwiedzić.
Żyjemy w szumie informacyjnym,  tym bardziej więc warto sięgać do wiarygodnych źródeł informacji. Rekomenduję Państwu strony internetowe Ministerstwa Edukacji i Nauki (www.mein.gov.pl) oraz Kuratorium Oświaty we Wrocławiu (www.kuratorium.wroclaw.pl). Zawierają one użyteczne, aktualne i szczegółowe informacje. Zapraszam do ich częstego odwiedzania.
Szkoła jest, owszem, ważną instytucją, ale przede wszystkim jest wspólnotą. Tę wyjątkową wspólnotę tworzą uczniowie, rodzice, nauczyciele oraz pracownicy administracji i obsługi, a także wszyscy przyjaciele szkoły, którzy się z nią identyfikują i udzielają jej wsparcia. Aby wspólnota rozwijała się i kwitła potrzebni są wszyscy jej uczestnicy. Gorąco proszę o interesowanie się sprawami szkoły i angażowanie w jej działalność. O regularne komunikowanie się i częste bywanie w szkole przy różnych okazjach - nie tylko wywiadówek czy konsultacji. O zgłaszanie uwag 
i propozycji dyrektorom, wychowawcom, nauczycielom, a także Radzie Rodziców i Radzie Szkoły. Przez swoją obywatelską aktywność możecie Państwo zdziałać dużo dobrego.
                                                                                

Z życzeniami zdrowia i szacunkiem
Roman Kowalczyk
Dolnośląski Kurator Oświaty

Cyfrowy Mikołaj
   Nie lada niespodzianką zostali zaskoczeni w dniu mikołajek uczniowie i nauczyciele w naszej szkole.   Dzięki  programowi rządowemu „Aktywna Tablica” wzbogacono ośrodkowe  klasy o nowoczesne cyfrowe narzędzia. W gabinecie j. polskiego, matematyczno- przyrodniczym i klas młodszych zainstalowano 65 calowe dotykowe monitory interaktywne.  Gabinet Doświadczania Świata wzbogacił się o magiczny dywan czyli podłogę interaktywną, natomiast gabinety logopedyczne o 3 laptopy ze specjalistycznym oprogramowaniem do wykorzystania w terapii uczniów z zaburzeniem mowy czy tez spektrum autyzmu.  Wprowadzenie takich nowoczesnych rozwiązań nie tylko  w znacznej mierze uatrakcyjni prowadzone lekcje ale zaktywizuje pracę uczniów,  pomoże skupić  ich uwagę i pobudzi do kreatywności. Ciekawa forma zajęć z wykorzystaniem nowoczesnych technologii bez wątpienia zachęci dzieci do nauki i poznawania nowych zagadnień, jednocześnie służyć będzie wspomaganiu rewalidacji i procesów  terapii.

Wigilia w SOS Ząbkowice
  W naszej szkole pieczołowicie kultywowane są tradycje związane z obchodami Świąt Bożego Narodzenia.
Klimat tego magicznego, przedświątecznego okresu niezmiennie  odczuwamy
 i cenimy sobie wszyscy, zarówno uczniowie, jak i pracownicy ośrodka.
       W tym roku, ze względu na nasze wspólne bezpieczeństwo, zrezygnowaliśmy ze zwyczajowego apelu i wspólnego kolędowania oraz dzielenia się opłatkiem w auli szkolnej. Drogą mailową wychowawcy klas otrzymali materiały do wykorzystania podczas  spotkań wigilijnych organizowanych w dogodnym dla poszczególnych klas terminie.
Przez cały tydzień na  korytarzach szkolnych roznosił się zapach tradycyjnych potraw i dźwięki śpiewanych kolęd.
Odświętnie ubrani uczniowie
 z przejęciem dzielili się wrażeniami z kameralnych spotkań w klasowych społecznościach.
        Dziękujemy sobie za ten czas obfitujący w gesty szczególnej życzliwości oraz wzajemnej  sympatii i składamy serdeczne życzenia :
     ZDROWYCH I RADOSNYCH ŚWIĄT

Witamy na Olimpie
    Dzień 17 listopada 2021 roku w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Ząbkowicach Śląskich zapowiadał się interesująco. Udział w zajęciach szkolnych- zdobywanie wiedzy i nowych umiejętności, a po południu ciekawe i w gronie kolegów i koleżanek zajęcia w Internacie.
Lecz to, co się wydarzyło o godzinie 16.00 zaskoczyło nie tylko wychowanków, ale także i wychowawców. Zgodnie z wieloletnią tradycją w Naszym Ośrodku, jak co roku odbywają się otrzęsiny nowo przybyłych uczniów. W tym roku tematem przewodnim był Olimp i zamieszkujący go Bogowie: Zeus, Afrodyta, Hermes, Dionizos, Apollo, Atena, Posejdon. Przygotowali szereg konkurencji sprawdzających zarówno wiedzę ogólną, talenty artystyczne, siłę i wytrzymałość nowo przyjętych wychowanków. Nie zabrakło zmagań sportowych, picia eliksiru młodości i jedzenia smakołyków. Zabawie towarzyszył śmiech i zaangażowanie wszystkich wychowanków.


Tekst: Monika Hut- Rozmis

Powiat Ząbkowicki otrzymał środki z budżetu państwa w wysokości 91.000 zł na realizację Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”.

W ramach Programu dofinansowanie otrzymały szkoły, dla których organem prowadzącym jest Powiat Ząbkowicki:

– Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Jagiełły w Ząbkowicach Śl. – 14.000 zł

– Technikum w Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Ząbkowicach Śl. – 14.000 zł

– Szkoła Branżowa I Stopnia w Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Ząbkowicach Śl. – 14.000 zł

– Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Hipolita Cegielskiego w Ziębicach – 14.000 zł

– Szkoła Podstawowa w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Ząbkowicach Śl. – 35.000 zł

Powiat Ząbkowicki zapewnił kwotę 22.750 zł, co stanowi 20%  kwoty kosztów realizacji zadania. Całkowity koszt programu wyniósł 113.750 zł.

Szkoły ponadpodstawowe mogły złożyć wniosek na maksymalną kwotę 14.000 zł, a w przypadku szkoły podstawowej specjalnej w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym na kwotę 35.000 zł.

Głównym celem Programu jest umożliwienie wykorzystywania w procesie dydaktycznym nowoczesnych pomocy dydaktycznych, wybranych przez szkoły zgodnie z ich zdefiniowanymi potrzebami oraz podniesienie kompetencji uczniów i nauczycieli przez zmianę sposobu myślenia o możliwościach wykorzystania nowych technologii.

W ramach tego programu szkoły ponadpodstawowe zakupią interaktywne monitory dotykowe o przekątnej ekranu co najmniej 55 cali, laptopy wraz ze sprzętem umożliwiającym przetwarzanie wizerunku i głosu udostępnianego przez ucznia lub nauczyciela w czasie rzeczywistym za pośrednictwem transmisji audiowizualnej. Natomiast do szkoły podstawowej specjalnej zostaną zakupione pomoce dydaktyczne lub narzędzia do terapii psychoneurologicznej dla uczniów z zaburzeniami uwagi i kompetencji, z niepełnosprawnością intelektualną oraz dla uczniów z zaburzeniami procesów uczenia się w tym z dysleksją, dyskalkulią, pomoce do terapii procesów komunikacji, w tym zaburzeń przetwarzania słuchowego, dla uczniów z zaburzeniami słuchu, pomoce dydaktyczne lub narzędzia do terapii dla uczniów posługujących się wspomagającymi i alternatywnymi metodami komunikacji, w szczególności uczniów z uszkodzeniami neurologicznymi, porażeniami. Zostaną zakupione również komputery niezbędne do prawidłowego funkcjonowania pomocy dydaktycznych
i narzędzi do terapii.

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

"Powiedz co czujesz. Zdemaskuj emocje” to kampania społeczna Ministerstwa Zdrowia, której celem jest zwrócenie uwagi na problemy psychiczne dzieci i młodzieży.

Kampania promuje specjalną infolinię 800 12 12 12 oferującą doraźne wsparcie psychologiczne dzieciom i młodzieży, a także ich rodzicom i opiekunom.

Numer działa przez całą dobę, a połączenie z nim jest bezpłatne. Młodzi ludzie, którzy od zwykłej rozmowy telefonicznej wolą komunikator, mogą skorzystać z chatu dostępnego na stronie internetowej Rzecznika Praw Dziecka.

W poszczególnych zakładkach - we wskazanym poniżej linku do strony internetowej Ministerstwa Zdrowia - znajdziecie Państwo m.in. wykaz ośrodków I stopnia referencyjnego systemu ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży oraz przychodni specjalistycznych i szpitali, a także odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

Proszę umieścić informację dotyczącą infolinii 800 12 12 12 na stronie internetowej szkoły, przedszkola czy placówki do ewentualnego wykorzystania przez osoby potrzebujące wsparcia.

Poniżej linki do zapoznania się:

https://www.gov.pl/web/zdrowie/opieka-psychologiczna

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/inauguracja-kampanii-powiedz-co-czujesz-zdemaskuj-emocje-z-udzialem-wiceminister-marzeny-machalek

KONKURS PLASTYCZNY ROZSTRZYGNIĘTY
🦉🎨🖌️🧚📚🎨🖌️🦉

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 05 listopada 2021 r. konkurs plastyczny pt. "Podróż do krainy baśni i legend", "Sowa biblioteczna" został rozstrzygnięty. Celem konkursu było popularyzacja literatury dla dzieci, młodzieży, rozbudzanie zainteresowań czytelniczych, rozwijanie kreatywność i zdolności manualnych.
Uczestnicy w sposób pomysłowy, wykorzystując różnorodne formy techniczne oraz materiały przedstawili swoich bohaterów, sowy biblioteczne.
Komisja konkursowa wyłoniła następujących laureatów:


- I miejsce Klasa 1-2 pu "Czerwony Kapturek", opiekun p. M. Skupska - Gil

- II miejsce Grupa 3 dziewczynki "Sowa biblioteczna", opiekun p. R. Stuglik

- III miejsce Grupa 1 "Złota rybka", opiekun p. I. Dziecińska.

Wyróżnienie:
* Grupa przedszkolna "Pszczółki", opiekun p. A. Mądry
* Grupa przedszkolna "Muchomorki", opiekun p. A. Czeleń
* Grupa przedszkolna "Żuczki", opiekun p. R. Surdyka
* Klasa 2-3 pu, opiekun p. M. Hut - Rozmis
* Klasa 1-3 p, opiekun p. M. Sztogryn - Obrzut
* Klasa 4-5-6 pu, opiekun p. K. Rogowska
*Bartłomiej D. klasa 7-8 pu, opiekun p. I. Głowacka
* Krzysztof P. grupa 3, opiekun p. M. Kurbiel
* Kacper Ł. klasa 1-2 pu, opiekun p. O. Piątkiewicz

Dziękujemy wszystkim, którzy podjęli wyzwanie i wzięli udział w konkursie. Zwycięzcom gratulujemy!
Wszystkie prace można oglądać w BPMiG na I piętrze przy Oddziale dla Dzieci.

Bibliotekarki szkolne.

🇵🇱🇵🇱🇵🇱🇵🇱🇵🇱🇵🇱🇵🇱🇵🇱
   NASZA NIEPODLEGŁA