A A A

Wszystkich naszych  uczniów, którzy przystąpili  do  egzaminu  ósmoklasisty informujemy, iż w piątek 31 lipca będzie można odebrać zaświadczenia o egzaminie .  

Zaświadczenie odbiera uczeń osobiście lub jego rodzice / prawni opiekunowie /.

Odbiór zaświadczeń w godz. 9.00- 14.00 – sekretariat  szkoły.