A A A

Kolejny rok nasza szkoła podstawowa bierze udział w programie dla szkół, wspieranym finansowo przez Unię Europejską.

Program dla szkół „Szkolna przerwa śniadaniowa- mleczna, z warzyw, owocowa!” skierowany jest do dzieci uczęszczających do klas I-V szkół podstawowych.

Celem programu jest trwała zmiana nawyków żywieniowych dzieci poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw oraz mleka i przetworów mlecznych w ich codziennej diecie na etapie, na którym kształtują się ich nawyki żywieniowe oraz upowszechnianie zdrowej, zbilansowanej diety i wzrost świadomości społecznej w tym zakresie wśród dzieci i rodziców.

Program ma również na celu propagowanie zdrowego odżywiania poprzez działania towarzyszące o charakterze edukacyjnym, realizowane w szkołach podstawowych.