A A A

      

Szkoła podstawowa w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym  przystąpiła  do programu #LaboratoriaPrzyszłości, którego celem jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów, wspierać ich w rozwoju umiejętności związanych z nowymi technologiami, cyfryzacją czy robotyką.
       W ramach programu szkoła otrzymała wsparcie finansowe w wysokości 30 tys. zł na zakup wyposażenia technicznego potrzebnego w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności manualnych i technicznych, umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, zdolności myślenia matematycznego oraz umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, jak również pracy zespołowej, dobrej organizacji i dbania o porządek na stanowisku pracy oraz radzenia sobie w życiu codziennym. Zakupiono m.in. drukarkę 3D, filamenty, aparat fotograficzny z akcesoriami, nagłośnienie,  mikrofon, klocki do samodzielnej konstrukcji, narzędzia i sprzęt do prac technicznych: nakładki na blaty stołów, wiertarko- wkrętarki z akcesoriami, szlifierkę, suwmiarki, piłę ramową kątową do drewna, lutownicę i drobny sprzęt pomocny na zajęciach ( imadło, zestawy wkrętaków, zestaw pilników, zestaw tarników do drewna, nożyce do blachy, bity, brzeszczoty, drut lutowniczy, okulary ochronne itp.). Do zajęć kulinarnych zakupiono: lodówkę, opiekacz, mikser, żelazko, zestaw garnków i noży, sztućce i drobny sprzęt gastronomiczny.
Sprzęt jest wykorzystywany na lekcjach techniki oraz w ramach innych obowiązkowych i pozalekcyjnych  zajęciach edukacyjnych. Uatrakcyjnia zajęcia świetlicowe w internacie, wyzwala wyobraźnię i logiczne myślenie. Uczniowie poznają sprzęt z jaki na co dzień nie mieli do czynienia. Uczą się jego obsługi i wykorzystania w życiu codziennym.

Maj 2023


ZAJĘCIA KULINARNE W SZKOLE

#LaboratoriaPrzyszłości #laboratoriaprzyszłości #laboratoriaprzyszlosci
 Zajęcia kulinarne cieszą się bardzo dużą popularnością zarówno w szkole jak i w internacie.  Dzieci uczą się kroić, piec, smażyć, gotować wykorzystując sprzęt pozyskany w ramach programu Laboratoria Przyszłości. W tym miesiącu przygotowywały naleśniki, chleb z jajkiem, surówki, babeczki. Wykazują się dużą pomysłowością. Pokazują swoje umiejętności i dokonują po każdych zajęciach oceny organoleptycznej swoich potraw.


ZAJĘCIA KREATYWNE

#LaboratoriaPrzyszłości  Zajęcia mają na celu rozbudzanie oraz rozwijanie kreatywnych postaw uczniów. Ponoszenie sprawności myślenia twórczego oraz procesów intelektualnych. Uczniowie odkrywają własne możliwości twórcze i rozwijają pozytywnie samoocenę. Rozwijają umiejętność pokonywania przeszkód i barier. W tym miesiącu wykonywali prezenty z okazji Dnia Matki ( serduszka z życzeniami), ogródek warzywny z papieru, ozdabiali stare książki, wykonywali konstrukcję z klocków.