A A A

      

Szkoła podstawowa w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym  przystąpiła  do programu #LaboratoriaPrzyszłości, którego celem jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów, wspierać ich w rozwoju umiejętności związanych z nowymi technologiami, cyfryzacją czy robotyką.
       W ramach programu szkoła otrzymała wsparcie finansowe w wysokości 30 tys. zł na zakup wyposażenia technicznego potrzebnego w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności manualnych i technicznych, umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, zdolności myślenia matematycznego oraz umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, jak również pracy zespołowej, dobrej organizacji i dbania o porządek na stanowisku pracy oraz radzenia sobie w życiu codziennym. Zakupiono m.in. drukarkę 3D, filamenty, aparat fotograficzny z akcesoriami, nagłośnienie,  mikrofon, klocki do samodzielnej konstrukcji, narzędzia i sprzęt do prac technicznych: nakładki na blaty stołów, wiertarko- wkrętarki z akcesoriami, szlifierkę, suwmiarki, piłę ramową kątową do drewna, lutownicę i drobny sprzęt pomocny na zajęciach ( imadło, zestawy wkrętaków, zestaw pilników, zestaw tarników do drewna, nożyce do blachy, bity, brzeszczoty, drut lutowniczy, okulary ochronne itp.). Do zajęć kulinarnych zakupiono: lodówkę, opiekacz, mikser, żelazko, zestaw garnków i noży, sztućce i drobny sprzęt gastronomiczny.
Sprzęt jest wykorzystywany na lekcjach techniki oraz w ramach innych obowiązkowych i pozalekcyjnych  zajęciach edukacyjnych. Uatrakcyjnia zajęcia świetlicowe w internacie, wyzwala wyobraźnię i logiczne myślenie. Uczniowie poznają sprzęt z jaki na co dzień nie mieli do czynienia. Uczą się jego obsługi i wykorzystania w życiu codziennym.

Luty 2023


ZAJĘCIA KULINARNE

#LaboratoriaPrzyszłości #laboratoriaprzyszłości #laboratoriaprzyszlosci
Na zajęciach świetlicowych dziewczęta z II grupy wychowawczej, wykorzystując sprzęt pozyskany w ramach programu Laboratoria Przyszłości, przygotowały pyszny deser-  upiekły ciasto bakaliowe. Tym razem starsze wychowanki dały pełną swobodę młodszym, aby i one mogły wykazać się swoimi zdolnościami. Dziewczynki dały sobie znakomicie radę. Uzyskane efekty podniosły wiarę we własne możliwości, a ocena ciasta przez pozostałych wychowanków ogromną satysfakcję.


DRUKARKA 3D

#LaboratoriaPrzyszłości  Uczniowie z klasy 8 na lekcji matematyki wykorzystali drukarkę 3D zakupioną w ramach programu Laboratoria Przyszłości. Wspólnie wydrukowali graniastosłup, dokonali pomiarów i obliczyli jego pole - co było tematem lekcji.


OBSŁUGA ŻELAZKA

#LaboratoriaPrzyszłości  Dziewczynki z klasy IV p i VI p uczyły się obsługiwać żelazko, zakupione w ramach programu Laboratoria Przyszłości. Podczas zajęć nabyły umiejętności przydatne każdej Pani domu. Poprawnie ustawiały żelazko na podstawce, napełniały wodą destylowaną, dobierały pożądaną temperaturę w zależności od rodzaju tkaniny, włączały do sieci i prasowały: obrusy, ściereczki, fartuszki.
Dziewczynki poradziły sobie rewelacyjnie.