A A AZ naturalnych przyczyn w czasie epidemii dużo więcej czasu spędzamy
w sieci. Większości uczniów nie trzeba uczyć, jak wykonać na komputerze podstawowe czynności, ale warto przypomnieć, jak posługiwać się nim bezpiecznie.
W prezentacji znajduje się słownik pojęć - najważniejszych zasad oraz wyjaśnienie mitów na temat bezpieczeństwa.