A A A

Jest jedną z najważniejszych osób,

jakie poznany w ciągu życia.

 Za jej sprawą przychodzimy na świat i to ona

zaspakaja większość naszych potrzeb.

Niezwykle często od jej miłości i zaangażowania

zależą również nasze sukcesy w dorosłym życiu.