W kilku zdaniach...

 • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Ząbkowicach Śl. jest placówką oświatową dla dzieci i młodzieży posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia  specjalnego.

 • W naszej placówce odbywa się kształcenie na wszystkich etapach – począwszy od Przedszkola, poprzez Szkołę Podstawową, aż do ukończenia edukacji w Branżowej  Szkole I Stopnia lub Szkole Przysposabiającej do Pracy. W ośrodku funkcjonuje również Internat.

 • Fachową pomoc oraz specjalistyczną terapię, dostosowaną do indywidualnych potrzeb odnajdą tu również dzieci posiadające opinie o potrzebie Wczesnego Wspomagania Rozwoju od momentu zdiagnozowania deficytów rozwojowych, (często nawet od pierwszych miesięcy życia), aż  do podjęcia nauki w szkole.

 • Nasz Ośrodek to szczególne miejsce. Tu zdobywa się wiedzę i umiejętności,  rozwija pasje, zainteresowania, nawiązuje się nowe przyjaźnie, poznaje nowe miejsca i aktywnie uczestniczy w życiu społecznym. 

Wsparcie edukacyjne osób przybywających z Ukrainy

Wypełnij formularz zgłoszeniowy!

Znasz języki wschodniosłowiańskie? Jesteś studentem, nauczycielem lub wykładowcą? Chcesz wesprzeć edukacyjnie młodych ludzi przybywających z Ukrainy? Jeśli możesz pomóc w ten sposób, to zachęcamy do wypełnienia formularza dostępnego na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki. Za jego pośrednictwem można zaoferować pomoc edukacyjną dla dzieci i młodzieży z Ukrainy oraz określić rodzaj wsparcia.

Formularz zgłoszeniowy

Na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki udostępniliśmy formularz rejestracyjny dotyczący wsparcia edukacyjnego dzieci i młodzieży z Ukrainy. Za jego pośrednictwem można zaoferować pomoc edukacyjną i określić jej formę.

Formularz zbiera podstawowe informacje, które zostaną automatycznie przekazane do właściwego koordynatora wojewódzkiego przy kuratorium oświaty. Koordynatorzy będą kontaktowali się z wolontariuszami w miarę pojawiających się potrzeb.

W sposób szczególny do angażowania się w wolontariat edukacyjny zachęcamy nauczycieli, studentów i wykładowców. Niezwykle cenne będzie wsparcie osób znających języki wschodniosłowiańskie (ukraiński, rosyjski czy białoruski). W pomoc edukacyjną mogą się także włączyć przedstawiciele organizacji pozarządowych, firm i stowarzyszeń.

Zachęcamy do włączenia się w wolontariat edukacyjny! 

Źródło MEiN: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wsparcie-edukacyjne-osob-przybywajacych-z-ukrainy–wypelnij-formularz-zgloszeniowy

 

Kuratorium Oświaty we Wrocławiu

Plac Powstańców Warszawy 1

50-153 Wrocław

Komunikat dla Rodziców i Uczniów!

Decyzją Ministra Edukacji Narodowej wynikającą z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa

w dniach od 12 do 25 marca

zostają zawieszone zajęcia w szkole

Drodzy Rodzice!

ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka,
zajęcia lekcyjne zostają zawieszone
od dnia 12 do 25 marca.

Jeśli macie dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Wam zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziecie na stronie internetowej ZUS.

Przestrzegajcie podstawowych zasad:

 •  higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywacie,
 • częstego 30 sekundowego mycia rąk,
 • unikajcie miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe)
 • odpowiedzialnie wykorzystajcie czas zawieszenia zajęć w szkole.

Zachęcamy do czytania ulubionych książek, uzupełniania wiadomości i poszerzania kompetencji.

Ochrona przed koronawirusem to wyłącznie kwestia naszego zachowania!!!

Czym jest koronawirus?

Nowy koronawirus SARS-Cov-2 pojawił się pod koniec 2019 roku w Chinach i wywołuje chorobę o nazwie COVID-19. Ciężki przebieg choroby obserwuje się u ok.15-20 proc. osób. Do zgonów dochodzi u 2-3 proc. osób chorych. Najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i zgon są osoby starsze, z obniżoną odpornością, którym towarzyszą inne choroby, w szczególności przewlekłe.

Objawy:

 • gorączka

 • kaszel

 • duszności

 • problemy z oddychaniem

WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE

Szanowni Państwo!

Informujemy, że specjaliści Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, Pedagog i Psycholog szkolny są gotowi do udzielenia wsparcia psychologicznego lub porady w obliczu trudnej sytuacji epidemicznej w kraju i na świecie.

Jeśli zaistnieje potrzeba ze strony rodziców lub samych uczniów, wychowanków ośrodka, rozmowy ze specjalistą (telefonicznej z video lub bez – Messenger, WhatsApp) prosimy kontaktować się z psychologiem lub pedagogiem ośrodka:

Psycholog – Elżbieta Długosz

Telefon komórkowy: 606 349 287

e-mail: eladlugosz@wp.pl

Pedagog – Janina Muzyka

Telefon komórkowy: 608 381 308

e-mail: janinamuza@gmail.com

DRODZY RODZICE I OPIEKUNOWIE

W związku z zawieszeniem zajęć dydaktyczno – wychowawczych nauczyciele w najbliższym czasie będą wspierali uczniów w nauce i przekazywali im materiały do pracy w domu.

Komunikować się będziemy drogą mailową. Wychowawcy klas będą pośredniczyć w przekazywaniu poprzez pocztę elektroniczną zadań dla uczniów z poszczególnych przedmiotów.

Rodziców, którzy jeszcze nie posiadają adresów email, prosimy o założenie skrzynki mailowej i niezwłoczne poinformowanie o tym wychowawcę klasy.

Zachęcamy rodziców (opiekunów), aby w najbliższym czasie wspierali swoich podopiecznych i przekazywali im materiały do samodzielnej pracy w domu. Szczególnie prosimy o pomoc uczniom przygotowującym się do egzaminów.

Wykonane zadania, karty pracy, ćwiczenia, prace plastyczne itp. prosimy gromadzić tak, aby nauczyciele po powrocie do zajęć mogli je sprawdzić.

Niezależnie od przygotowanych zadań zachęcajcie swoje dzieci do czytania, czytajcie razem z nimi. Zadbajcie o rozsądne wykorzystanie czasu na naukę w domu i mądra rozrywkę, a nade wszystko, aby dzieci spędzały ten trudny dla nas wszystkich czas w domu.

Z wyrazami szacunku i życzeniami zdrowia

Wicedyrektor SOSW Elżbieta Ciszek

A A A

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris in augue mollis, semper est ac, aliquet turpis. Vestibulum ut dapibus dolor. Vestibulum commodo, ligula non iaculis tristique, erat sem luctus sapien, sed auctor felis nisi sed mauris. Maecenas eu iaculis tortor, ac volutpat ipsum. In eget lacus erat. Nullam nec magna tellus. Vestibulum rutrum velit et nulla tristique, ac sodales risus tempor. Phasellus sed nisi ut nibh accumsan commodo sed a libero. In ut semper felis, a vestibulum mi. Ut et lacus lectus. Vivamus tempus erat et augue bibendum posuere. In mauris metus, ultrices vel vulputate nec, dictum eget nulla. Etiam ac est metus. Mauris at orci pretium, congue erat vel, vulputate eros. In posuere venenatis lacinia. Mauris aliquam faucibus velit, vitae cursus tellus aliquam vel. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris in augue mollis, semper est ac, aliquet turpis. Vestibulum ut dapibus dolor. Mauris in augue mollis, semper est ac, aliquet turpis. Vestibulum ut dapibus dolor.yt