A A A

Olga Tokarczuk została laureatką Nagrody Nobla w dziedzinie literatury. Akademia Szwedzka nagrodziła Polkę za „wyobraźnię narracyjną, która z encyklopedyczną pasją pokazuje przekraczanie granic jako formę życia”. „Tokarczuk nie traktuje rzeczywistości jako czegoś raz na zawsze ustalonego. Konstruuje swoje powieści na linii napięcia pomiędzy naturalnymi opozycjami – naturą i kulturą, rozumem i szaleństwem, męskością i kobiecością, wspólnotą i alienacją” – pisze o autorce akademia.

To niecodzienne wydarzenie stało się kolejną okazją do spotkania w BPMiG.
Pani bibliotekarka E. Mostowy opowiedziała wychowankom SOSW o życiu i twórczość
O. Tokarczuk, zaprezentowała książki pisarki. Następnie przeczytała baśń pod tytułem „Loteria”. Uczniowie z zainteresowaniem wysłuchali tekstu, po czym podjęli dyskusję na temat zaskakującego zakończenia baśni, dzięki któremu można inaczej spojrzeć na otaczającą nas rzeczywistość.

Uczciliśmy również to ważne wydarzenie okolicznościową gazetką na głównym korytarzu szkolnym.

E.Fedak