A A A

Elektroniczna Skrzynka Podawcza jest systemem służącym do przesyłania pism w formie elektronicznej do SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO IM. JANUSZA KORCZAKA W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH.

W celu skorzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej SPZOZ dostępnej na platformie ePUAP, niezbędne jest spełnienie następujących warunków:

 • założenie indywidualnego (darmowego) konta na platformie;
 • posiadanie profilu zaufanego lub certyfikatu kwalifikowanego;
 • oraz, w razie potrzeby, podpisanie przesłanego pisma.

Aby złożyć pismo przez skrzynkę podawczą ePUAP należy:

 1. Zalogować się na platformie ePUAP
 2. W polu Znajdź urząd wybrać miejscowość: Ząbkowice Śląskie lub kod pocztowy: 57-200 i z wyświetlonej listy wybrać SOSWZABKOWICESL
 3. Z lewej strony wybrać Katalog spraw - pierwsza zakładka na pasku funkcyjnym.
 4. Z paska poniżej wybrać Najczęściej używane.
 5. Wybrać Pismo ogólne do podmiotu publicznego i wcisnąć ZAŁATW SPRAWĘ
 6. Jako adresata wybrać SOSWZABKOWICESL
 7. Wpisać tytuł pisma, treść pisma, opcjonalnie dodać załączniki i przesłać do zakładu opieki zdrowotnej.
 8. UWAGA! Pismo powinno być podpisane podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym. Nadawca otrzymuje zwrotnie Urzędowe Potwierdzenie Przedłożenia (UPP).

Pozostałe instrukcje dotyczące obsługi platformy ePUAP w zakresie: zakładania konta, wysłania dokumentów, podpisywania itp. znajdują się w dziale Pomoc serwisu ePUAP.

Strona główna elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej znajduje się pod adresem: www.epuap.gov.pl

Adres skrytki ePUAP SOS W Ząbkowicach Śląskich wskazanej do przesyłania pism w formie dokumentów elektronicznych:

/SOSWZABKOWICESL/SkrytkaESP