A A A

Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych.
🎨🎨🎨🖌️🖌️🖌️🖼️🖼️🖼️🦉🦉🦉

KONKURS PLASTYCZNY

- Podróż do krainy baśni, legend. -
- Sowa biblioteczną. -

Uczestnicy konkursu muszą wykonać pracę dowolną techniką (rysunek, malarstwo, akwarele, wycinanki, techniki mieszane) oraz w dowolnym formacie.
Prace muszą być zaopatrzone w czytelną metryczkę (na odwrotnej stronie pracy), zawierać informacje: imię i nazwisko, klasa, grupa wychowawcza, opiekun.

Kryteria oceniania:
-twórcza pomysłowość i wyobraźnia, jak również oryginalność w zakresie przedstawienia tematu,
-estetyka wykonania pracy i ogólne wrażenie artystyczne.

Termin oddania prac: 04.11.2021 r.
Osoby odpowiedzialne:
*p. A. Mądry (przedszkole)
*p. M. Skupsaka-Gil  (SP)
*p. M. Kolak (SP)
*p. P. Kulaszenko, p. M. Kurbiel (internat)

Serdecznie zapraszamy.
Bibliotekarki.