A A A

Branżowa Szkoła I Stopnia przy Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym w Ząbkowicach Śl. to idealna propozycja dla absolwentów gimnazjów i ośmioklasowych szkół podstawowych, którzy chcą zdobyć atrakcyjny i dobrze płatny zawód.

Kształcenie uczniów w szkole jest dostosowane do ich możliwości oraz indywidualnych potrzeb edukacyjnych. Nasza branżowa szkoła zapewnia kontynuowanie procesu edukacyjno – terapeutycznego uczniom z niepełnosprawnościami i sprzężeniami niepełnosprawności.

Nauka w Branżowej Szkole I stopnia trwa 3 lata (z możliwością przedłużenia etapu edukacyjnego o 1 rok) i obejmuje kształcenie ogólne i zawodowe. Uczniowie realizują Podstawę Kształcenia Ogólnego i Zawodowego, obowiązującą również we wszystkich szkołach masowych.

Oferta naszej branżowej szkoły jest dostosowana do aktualnych potrzeb na rynku pracy. Dokonujemy naboru na kierunki:

 • pracownik pomocniczy obsługi hotelowej,

 • pracownik pomocniczy gastronomii,

 • murarz – tynkarz,

Kandydat ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej Branżowej Szkoły I stopnia powinien posiadać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w wybranym zawodzie. Pomagamy w uzyskaniu odpowiedniego zaświadczenia od lekarza medycyny pracy.

Zapewniamy uczniom praktyczna naukę zawodu w formie zajęć praktycznych w pracowniach, warsztatach szkolnych oraz u pracodawców.

Nauka w szkole branżowej kończy się uzyskaniem świadectwa ukończenia szkoły. Po zakończonej nauce szkolnej uczniowie przystępują do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, który składa się z części teoretycznej i praktycznej. Ci, którzy zdadzą egzamin otrzymują dyplom honorowany w krajach Unii Europejskiej.

Podręczniki i ćwiczenia dla uczniów naszej szkoły branżowej dzięki programowi „wyprawka szkolna” są bezpłatne.

Do dyspozycji uczniów w naszym ośrodku jest internat z własną stołówką, gdzie w czterech grupach wychowawczych można rozwijać swoje zainteresowania, talenty, uprawiać sport, uczyć się samodzielności itp.
Chcesz wiedzieć więcej? Napisz, zadzwoń lub przyjdź do nas. Zapraszamy. - PRACOWNIK POMOCNICZY OBSŁUGI HOTELOWEJ -

Kwalifikacje uzyskane w wyniku kształcenia:

Kwalifikacja TG.01. Wykonywanie prac pomocniczych w obiektach świadczących usługi hotelarskie.

Uzyskane wykształcenie: zasadnicze branżowe

Sylwetka absolwenta:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie pracownik pomocniczy obsługi hotelowej jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • wykonywanie prac porządkowych w części noclegowej hotelu,

 • wykonywanie prac pomocniczych związanych z obsługą konsumenta,

 • wykonywanie czynności porządkowych w części gastronomicznej obiektu noclegowego,

 • wykonywanie prac pomocniczych związanych z przygotowywaniem surowców spożywczych, sporządzaniem potraw i napojów,

 • wykonywanie prac związanych z działalnością pralni hotelowej,

 • wykonywanie prac pomocniczych związanych z przyjmowaniem gości hotelowych,

 • pielęgnowanie roślin ozdobnych, hotelowych terenów zieleni i urządzeń rekreacyjnych,

 • wykonywanie prac związanych z dbałością o urządzenia i tereny rekreacyjne.

Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej  znajdzie zatrudnienie w:

 • obiektach hotelarskich różnego typu (hotele, pensjonaty, motele, domy wycieczkowe, kempingi),

 • zakładach gastronomicznych,

 • firmach zajmujących się utrzymaniem porządku w różnych instytucjach,

 • firmach zajmujących się utrzymaniem zieleni.

Baza dydaktyczna i warunki kształcenia.

Wiedzę ogólną i teoretyczną z przedmiotów zawodowych uczniowie zdobywają w czasie nauki szkolnej w dobrze wyposażonych pracowniach. Praktyczna nauka zawodu odbywa się w pierwszym roku nauki w ciągu jednego, a w pozostałych latach, dwóch dni w Zajeździe „Derkacz” w Ziębicach.

Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej wykonuje szeroki asortyment prostych czynności w hotelach i pensjonatach na różnych stanowiskach, takich jak: pomoc kuchenna, pomoc kelnera, pomoc pokojowej itp. Posługuje się ręcznym i zmechanizowanym sprzętem porządkowym, obsługuje wyposażenie techniczne sali restauracyjnej (ekspresy, podgrzewacze lub termosy), stosuje środki utrzymania czystości. Prowadzi wstępną obróbkę owoców, warzyw, mięsa, ryb i grzybów. Konserwuje bieliznę pościelową, stołową i odzież ochronną. Obsługuje urządzenia pralnicze, pielęgnuje trawniki, kwietniki i kwiaty doniczkowe.

Kierunek kształcenia, oprócz umiejętności zawodowych, niezbędnych do potwierdzenia kwalifikacji, umożliwia opanowanie wielu umiejętności przydatnych w codziennym samodzielnym funkcjonowaniu. Absolwenci tego kierunku są poszukiwani przez pracodawców, którzy cenią pracownika dobrze przygotowanego do prac pomocniczych.


- PRACOWNIK POMOCNICZY GASTRONOMII -

Kwalifikacje uzyskane w wyniku kształcenia:

HGT.04. Wykonywanie prac pomocniczych w obiektach świadczących usługi gastronomiczne

Uzyskane wykształcenie: zasadnicze branżowe

Sylwetka absolwenta:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie pracownik pomocniczy gastronomii jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • wykonywania czynności porządkowych w obiektach świadczących usługi gastronomiczne;

 • realizowania prac związanych z przechowywaniem żywności;

 • wykonywania prac pomocniczych związanych ze sporządzaniem potraw i napojów bezalkoholowych;

 • wykonywania prac pomocniczych związanych z obsługą gości;

 • wykonywania czynności pomocniczych związanych z ekspedycją potraw i napojów bezalkoholowych.

 • wspomagania innych pracowników.

Pracownik pomocniczy gastronomii  znajdzie zatrudnienie w obiektach zbiorowego żywienia:

 • restauracjach,

 • barach,

 • stołówkach,

 • hotelach,

 • ośrodkach wypoczynkowych,

Baza dydaktyczna i warunki kształcenia:

Wiedzę ogólną i teoretyczną z przedmiotów zawodowych uczniowie zdobywają w czasie nauki szkolnej w dobrze wyposażonych pracowniach. Praktyczna nauka zawodu odbywa się w pierwszym roku nauki w ciągu jednego, a w pozostałych latach, dwóch dni w szkolnych pracowniach gastronomicznych oraz kuchni ośrodka.

Kierunek kształcenia, oprócz umiejętności zawodowych, niezbędnych do potwierdzenia kwalifikacji, umożliwia opanowanie wielu umiejętności przydatnych w codziennym samodzielnym funkcjonowaniu. Absolwenci tego kierunku są poszukiwani przez pracodawców, którzy cenią pracownika dobrze przygotowanego do prac pomocniczych w gastronomii.


- MURARZ – TYNKARZ -

Kwalifikacje uzyskane w wyniku kształcenia:

BUD.12. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich.

Uzyskane wykształcenie: zasadnicze branżowe

Sylwetka absolwenta:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie murarz - tynkarz jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • wykonywania zaprawy murarskiej, tynkarskiej i mieszanki betonowej;

 • stosowania różnych sposobów i technik murowania konstrukcji budowlanych,

 • wykonywania tynków zewnętrznych i wewnętrznych,

 • wykonywania robót remontowych i naprawczych murów i tynków,

 • dokonywania przedmiaru i obmiaru wykonanych robót budowlanych oraz sporządzania ich rozliczenia,

 • pracy w zespole,

 • posługiwania się językiem obcym zawodowym.

Murarz - tynkarz  znajdzie zatrudnienie w:

 • w przedsiębiorstwach budowlanych,

 • w zakładach remontowo – budowlanych,

 • w ramach własnej działalności gospodarczej,

 • w firmach budowlanych poza granicami kraju.

Baza dydaktyczna i warunki kształcenia:

Wiedzę ogólną i teoretyczną z przedmiotów zawodowych uczniowie zdobywają w czasie nauki szkolnej w dobrze wyposażonych pracowniach. Praktyczna nauka zawodu odbywa się w pierwszym roku nauki w ciągu jednego, a w pozostałych latach, dwóch dni u pracodawcy. Zapewniamy organizację praktycznej nauki zawodu.

Zawód murarz – tynkarz wiąże się z wykonywaniem z kamienia, cegły, bloczków, pustaków i innych materiałów elementów konstrukcyjnych i niekonstrukcyjnych budynków, budowli, tynków oraz prowadzeniem w tym zakresie prac remontowych, rozbiórkowych i naprawczych. Murarz – tynkarz posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, normami, katalogami.

Absolwenci tego kierunku są poszukiwani przez pracodawców, którzy cenią pracownika dobrze przygotowanego do prac remontowo- budowlanych. Szkoła uczy też, jak założyć i prowadzić własną działalność gospodarczą.