A A A

14 października to Święto Komisji Edukacji Narodowej.  Jak co roku obchodzimy je w naszej szkole  bardzo uroczyście  tym bardziej,  że jest połączone ze ślubowaniem uczniów klas pierwszych. Święto jest okazją do przypomnienia postaci patrona szkoły – Janusza Korczaka
Pierwszego czerwca 1980 roku nasz Ośrodek otrzymał imię Janusza Korczaka. Od tamtego czasu wdrażane są w placówce idee korczakowskie. Patron szkoły Janusz Korczak jest wzorem postępowania  dla wszystkich nauczycieli i wychowawców. W kilku zdaniach portret tego wielkiego człowieka nakreśliła nauczycielka  historii E. Fedak, natomiast wiersz o Korczaku pięknie zaprezentowała W. Szarban.
 Uroczyste ślubowanie na sztandar złożyli uczniowie tegorocznych klas I natomiast aktu pasowania na uczniów dokonała dyrektor E. Ciszek
Dzień Edukacji Narodowej popularnie zwany Dniem Nauczyciela upamiętnia powstanie Komisji Edukacji Narodowej, która była pierwszym ministerstwem oświaty publicznej w Polsce. W tym dniu  swoje święto mają nie tylko nauczyciele, ale wszyscy pracownicy oświaty. Z tej okazji
dyrektor  SOSW D. Grzęda złożyła życzenia wszystkim zgromadzonym w  auli nauczycielom i pracownikom administracji i obsługi a także wręczyła nagrody uznania.
     Uczniowie z internatu przygotowali upominki dla każdego nauczyciela natomiast okolicznościowy występ młodszych jak i starszych uczniów wywołał aplauz wszystkich widzów. Koncert skocznych ludowych piosenek przygotowanych pod kierunkiem p. M. Hut-Rozmis wesoło nastroił całą publiczność. Dzień ten na długo zostanie w naszej pamięci.