A A A

ŻEGNAJ SZKOŁO

25 czerwca zakończyliśmy rok szkolny 2020/21. Apel podsumowujący dokonania naszych uczniów odbył się na podwórzu szkolnym. Oficjalny ton uroczystości nadało wprowadzenie pocztu sztandarowego oraz odśpiewany hymn szkolny. Dyrektor SOSW D. Grzęda odczytała list do uczniów i rodziców przesłany na tę okoliczność przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty Romana Kowalczyka.

Pani dyrektor podziękowała wszystkim nauczycielom, uczniom i rodzicom za trud i pracę  w tym roku szkolnym, wyróżniła uczniów kończących edukację w Branżowej Szkole I st. a także Szkole Przysposobienia do Zawodu i Szkole Podstawowej.

Największym zaszczytem został obdarzony Patryk Hucaluk uczeń kl. IIb BS I st., który za bardzo dobre oceny w nauce i takież samo zachowanie odebrał nagrodę ufundowaną przez Zarząd Starostwa Powiatowego dla najlepszych uczniów.

Uroczystość urozmaicił występ szkolnego zespołu artystycznego tańcem do piosenki Jerusalema.

Następnie z-ca dyrektora E. Ciszek wraz z wychowawcami klas wręczyła wszystkim absolwentom świadectwa ukończenia szkoły oraz liczne nagrody i dyplomy za udział w konkursach lub projektach edukacyjnych.

Wyróżniono również uczniów, kończących szkołę z tzw. czerwonym paskiem. Za trudy nauki otrzymali piękne nagrody książkowe i liczne gratulacje. Miłym akcentem kończącym uroczystość były wręczone podziękowania dla rodziców za angażowanie się, wspieranie oraz współpracę ze szkołą.