A A A

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa [NPRC] to ogólnopolski program promowania czytelnictwa w szkołach. Program składa się z trzech priorytetów. Ostatni priorytet skierowany jest do bibliotek szkolnych.

Rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych – celem priorytetu jest wzmocnienie zainteresowań i aktywności czytelniczej uczniów przez wspieranie organów prowadzących szkoły podstawowe i szkoły ponadpodstawowe dla dzieci i młodzieży, szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne, a także szkoły, zespoły szkół
i szkolne punkty konsultacyjne przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczpospolitej Polskiej oraz biblioteki pedagogiczne w podejmowaniu przedsięwzięć
w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa.

Z wielką radością i satysfakcją informujemy Państwa, że wniosek złożony przez nasz Ośrodek przeszedł pomyślnie procedurę weryfikacji formalnej
oraz ocenę merytoryczną i tym samym uzyskaliśmy rządowe wsparcie
w ramach
Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”. Oznacza to, że razem z otrzymaną dotacją mamy do wydania w 2020 roku  - 3.100 zł na zakup nowych książek do szkolnej biblioteki.

W celu umożliwienia wszystkim zainteresowanym – uczniom, rodzicom, nauczycielom – włączenia się w konsultowanie zakupów nowych książek poprosiłyśmy o zgłaszanie swoich propozycji tytułów wartościowych książek, które mogłyby uzupełnić księgozbiór naszej biblioteki. Na przygotowanym przez nas dla Państwa specjalny formularzu: „Książki naszych marzeń. Zaproponuj książkę do zakupu”, udzieliliście odpowiedzi na trzy proste polecenia.

Ponadto w bibliotece szkolnej udostępnione było „Pudełko książkowych marzeń”, do którego cała społeczność szkolna mogła wrzucać swoje głosy.

W ramach pozyskanych środków możemy kupić:

  • książki będące nowościami wydawniczymi,
  • nowe egzemplarze lektur obowiązkowych i nadobowiązkowych,
  • książki do słuchania – audiobooki,
  • książki obrazkowe,
  • książki z powiększoną czcionką.

 W ramach pozyskanych środków nie możemy kupić:

  • podręczników,
  • słowników, encyklopedii,
  • filmów,
  • gier komputerowych i planszowych.

 

Ważnym etapem konsultacji zakupów było zasięgnięcie opinii pracowników Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Ząbkowicach Śl., aby wymienić się spostrzeżeniami, jakie pozycje książkowe cieszą się szczególną popularnością wśród młodych czytelników, a także uwzględnienie tego, jakie zbiory posiada już BPMiG w naszym mieście.

* Pragniemy w tym miejscu serdecznie podziękować p. Elżbiecie Mostowy
oraz p. Renacie Stuglik.  

Zgłoszone w wyniku konsultacji propozycje zostaną przeanalizowane pod kątem zasadności zakupu, biorąc pod uwagę przede wszystkim aktualny stan naszego księgozbioru i potrzeby czytelników. Ostateczna propozycja zakupu zostanie opublikowana na stronie internetowej oraz tablicy przed biblioteką. Zgodnie
z warunkami programu lista zostanie również przedstawiona do zaopiniowania przez Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski.

E. Fedak, I. Kucharczyk