Z wizytą w Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP

Dzieci i młodzież wraz z wychowawcą M. Hut- Rozmis udali się w przepiękne jesienne popołudnie 24 października do Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP. Ośrodek mieści się przy ulicy Cukrowniczej w Ząbkowicach Śl. Placówka realizuje zadania w zakresie opieki, wychowania i kształcenia młodzieży mającej niepowodzenia szkolne i trudną sytuację materialną, a także wywodzącej się ze środowisk zagrożonych społecznie.

Nasi wychowankowie mieli okazję brać udział w przygotowanych zajęciach plastycznych (malowanie odlewów gipsowych), poznali zwyczaje panujące w ośrodku, spotkali swoich znajomych, wymieniali poglądy dotyczące pobytu w ośrodku. Spotkanie zaowocuje wizytą i rozegraniem meczu towarzyskiego w piłkę siatkową w listopadzie.  Wizyta dostarczyła naszym podopiecznym wielu wrażeń.