Wyjście do świetlicy Caritas

We wtorek 17 kwietnia grupa 15 wychowanków pod opieką wychowawcy P. Moniki Hut- Rozmis odwiedziła świetlicę Caritas.  Była to już druga wizyta, której inicjatorką była P. Beata Kuczer- opiekun świetlicy. Świetlica organizuje czas wolny dzieciom i młodzieży poprzez prowadzenie zajęć świetlicowych, pomoc w nauce, zajęcia sportowe, plastyczne, komputerowe, gry zespołowe, zajęcia kulinarne, nauka tańca towarzyskiego, nauka podstaw gry na gitarze, organizowanie wycieczek, spotkań z ciekawymi ludźmi, otacza wsparciem młodzież i dzieci.

Podopieczni naszego Ośrodka spotkali się z młodzieżą, która systematycznie uczęszcza na zajęcia. Wspólne gry stolikowe, rozmowy, zabawy ruchowe na świeżym powietrzu sprawiły, że czas upłynął nam bardzo szybko w miłej atmosferze.

Do zobaczenia już wkrótce.

Tekst i zdjęcia: M. Hut- Rozmis