Wycieczka do redakcji Wiadomości Powiatowych

Wycieczka do redakcji gazety „Wiadomości Powiatowe”.

W ramach realizacji kolejnego zadania projektu czytelniczego pod hasłem ” W kręgu czytelników literatury młodzieżowej” uczniowie pod opieką p. E. Fedak, p. M. Kwiecień, p. J. Malinowskiej, p. I. Padło wybrali się 12 kwietnia bieżącego roku do redakcji gazety „Wiadomość Powiatowe”, która już prawie od 20 lat króluje na naszym rynku wydawniczym, mieszczącym się przy ulicy 1- Maja 7.

Przywitała nas pani Ewa Grolman, zastępca redaktora naczelnego p. K. Kury, która z ogromną pasją przekazała dzieciom i młodzieży „tajniki” powstawania gazety ( „Jak pisać dobrze informacje prasowe?”), stanowiącej bardzo ważną część życia publicznego w całym powiecie.

„Jak ważna i odpowiedzialna praca ciąży na dziennikarzach, którzy z pełną wiarygodnością muszą przekazać informacje?”. „Ile trudu trzeba włożyć, aby czytelnik mógł wziąć do  ręki gazetę?” – na te i wiele innych pytań uczniowie uzyskali informacje.  Ponadto uświadomili sobie, jak czasochłonny jest proces  powstawania tygodnika oraz ile kreatywności i pasji musi kryć się w każdym dziennikarzu…

Bardzo serdecznie w imieniu wychowanków SOSW dziękujemy dziennikarzom gazety „Wiadomości Powiatowe” za lekcję medium pisanego.