Wizyta w Młodzieżowym Centrum Kariery w Ząbkowicach Śl.

Dnia 27 listopada w godzinach popołudniowych wychowanki z grupy I przebywające w internacie udały się wraz z Panią Moniką Hut- Rozmis do Młodzieżowego Centrum Kariery w Ząbkowicach Śl. prowadzonego przez Ochotnicze Hufce Pracy.

Ideą MCK jest: prowadzenie zajęć indywidualnych i grupowych z dziedziny szeroko pojętego poradnictwa zawodowego, -udzielanie indywidualnych i grupowych informacji o możliwościach kształcenia, szkolenia, poszukiwanych zawodach na lokalnym i europejskim rynku pracy, -przygotowywanie młodzieży do planowania kariery zawodowej poprzez tworzenie wraz z klientem Portfolio Indywidualnego Projektu Kariery.

Podopieczne SOSW dowiedziały się od doradcy zawodowego Pani Pauliny Czerny w jaki sposób działa Młodzieżowe Centrum Kariery i jaką pełni rolę. Wychowankom spodobał się pomysł doradcy zawodowego i możliwość udziału w 16 godzinnych warsztatach. Pierwsze zajęcia odbędą się po feriach zimowych.

Tekst i zdjęcie M. Hut- Rozmis