Wizerunek i autoprezentacja.

„Kiedy zmienia się stan duszy, zmienia się także wygląd ciała i odwrotnie: kiedy zmienia się wygląd ciała, zmienia się jednocześnie stan duszy.”
Arystoteles (384-322 p.n.e.), filozof grecki

27 lutego w godzinach popołudniowych w internacie miały miejsce drugie warsztaty z Panią Paulina Czerną- pracownikiem Młodzieżowego Centrum Kariery przy Ochotniczych Hufcach Pracy.
Podczas spotkania poruszano kwestie wizerunku kandydata do wymarzonej pracy, swoje spostrzeżenia młodzież wyraziła w formie rysunków. Następnie każdy miał możliwość zaprezentowania własnej osoby, swoich mocnych stron i umiejętności. Dla wielu wychowanków autoprezentacja sprawiała trudność. Pani Paulina zapewniła uczestników spotkania , że warsztaty pokażą, jak być szczerym i naturalnym, jak poprawnie się komunikować, a także jaki ubiór, makijaż i fryzura są stosowne podczas poszukiwania pracy.
Z niecierpliwością czekamy na kolejne warsztaty.

Tekst i zdjęcia Monika Hut- Rozmis