Święto DEN w SOSW w Ząbkowicach Śl.

Dzień Edukacji Narodowej popularnie zwany Dniem Nauczyciela jest polskim świętem państwowym oświaty i szkolnictwa wyższego. Zostało ustanowione 27 kwietnia 1972 r.

Święto to upamiętnia powstanie Komisji Edukacji Narodowej, która była pierwszym ministerstwem oświaty publicznej w Polsce. Komisja ta została powołana z inicjatywy króla polskiego Stanisława Augusta Poniatowskiego na mocy uchwały Sejmu Rozbiorowego z dnia 14 października.

W piątek, 13 października uczniowie i nauczyciele SOSW spotkali się na uroczystej akademii z okazji przypadającego w sobotę Dnia Edukacji Narodowej. Odbyło się ślubowanie pierwszoklasistów  ze Szkoły Podstawowej i Branżowej Szkoły I stopnia  a także Szkoły Przysposobienia do Pracy na sztandar szkoły. Były życzenia dla nauczycieli i młodzieży, a także część artystyczna  w której znalazły się piosenki i wiersze o tematyce jesiennej i szkolnej. Organizatorzy przypomnieli postać patrona szkoły Janusza Korczaka, lekarza,  wychowawcy a przede wszystkim wielkiego przyjaciela dzieci i młodzieży. Dyrektor D. Grzęda ,podziękowała nauczycielom i pracownikom administracyjnym za trud, cierpliwość oraz  zaangażowanie w pracę z podopiecznymi.

Każdemu uczniowi radość się udziela, gdy zbliża się Dzień Nauczyciela. Z okazji tego zaszczytnego Święta niech każda buzia będzie uśmiechnięta. Wszyscy nasi kochani nauczyciele, dla swoich uczniów cierpliwości mają wiele. Za naukę, za trud jaki jest wkładany przeogromny bukiet życzeń składamy. Życzenia szczere, prawdziwe z uczniowskich serc płynące jak świeże kwiaty pachnące, kwitnące na polskiej łące.