Spotkanie z doradcą zawodowym

„Życie to jest to, co Ci się przydarza i co dzieje się wokół, kiedy Ty spisujesz plany na przyszłość…”

19 lutego wychowanków internatu odwiedził pracownik Młodzieżowego Centrum Kariery działającego przy Ochotniczych Hufcach Pracy w Ząbkowicach Śl. Pani Paulina Czerna. Pani Paulina jest doradcą zawodowym związanym z rynkiem pracy, a także realizacją projektów, np.: „Od Szkolenia do Zatrudnienia- YEI”, „Równi na Rynku Pracy”, „Akcja Aktywizacja”.

W spotkaniu uczestniczyła młodzież z grup: I, II, IV- 13 osób.

Grupa rozpoczęła cykl zajęć mający na celu zaplanowanie swojej przyszłości zawodowej i społecznej. Nie zabrakło spisania kontraktu, zabawy w kalambury i skojarzenia, rozmów na temat przyszłych zawodów. Spotkanie było bardzo ciekawe, a czas minął bardzo szybko.

Tekst i zdjęcia Monika Hut- Rozmis