Rok szkolny już dobiegł końca

W Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym było to wyjątkowe zakończenie roku, ponieważ z sukcesem zrealizowaliśmy reformę edukacji. Uroczysty apel podsumował pracę we wszystkich typach szkół.. Uczniowie otrzymali nagrody, rodzice zaś podziękowania za współpracę. Były oczywiście też wzruszające chwile pożegnań. Szkołę kończyła młodzież Szkoły Zawodowej i Szkoły Przysposabiającej do Pracy. Miłym akcentem była piosenka zaśpiewana przez uczniów kończących SPdP, oraz przedstawienie teatralne pt. „Przygody Czerwonego Kapturka”. Pani Dyrektor Delfina Grzęda w swoim wystąpieniu podziękowała za upływający rok szkolny, wręczyła nagrody uczniom za bardzo dobre wyniki w nauce, wzorowe zachowanie, udział w konkursach i pracę na rzecz Ośrodka.

Dzisiaj rozpoczynają się wakacje. Wykorzystajcie ten czas jak najlepiej, odpocznijcie od trudów nauki i nabierzcie sił do podejmowania kolejnych wyzwań.

Tekst: M. Hut-Rozmis

Zdjęcia: M. Kwiecień