RODO

Administrator danych osobowych:

Dyrektor SOSW, kontakt : soswzce@wp.pl

Inspektor Ochrony Danych:

Sławomir Kozieł

adres mail : iod@zabkowice-powiat.pl