Przyjaciel Przyrody

Nie próbuj mi wmawiać, że natura nie jest cudem. Nie opowiadaj mi, że świat nie jest baśnią.

Jostein Gaarder

4 czerwca odbył się konkurs przyrodniczo- ekologiczny dla wychowanków internatu. Zainteresowanie tematyką zarówno przyrody, jak i  jej ochrony było duże, w konkursie brało udział 15 osób. Celem konkursu było:
– rozwijanie zainteresowań przyrodniczych
– kształtowanie właściwych postaw człowieka wobec przyrody
– rozwijanie umiejętności stosowania zdobytej wiedzy w praktyce
– pobudzanie wrażliwości na piękno przyrody oraz umacnianie poczucia tożsamości z otaczającą nas naturą
– zaciekawienie problematyką form ochrony przyrody, poszerzenie wiedzy ekologicznej
Największą liczbę punktów zdobyły: Natalia Riemer, Róża Maciak i Angelika Maciak. Gratulujemy!
Tekst i zdjęcia M. Hut- Rozmis