Podróże kształcą

„W czasie łowienia ryb należy zachowywać najwyższą ostrożność – zwłaszcza gdy się jest rybą.”
Dwight D. Eisenhower

Dnia 24 maja klasa II- III gim. um. wraz z wszystkimi mamami i wychowawczynią O. Piątkiewicz wybrała się na wycieczkę na Bartniki. Uczniowie mięli okazję poznawać ekosystem wodny, pogłębiać swą wiedzę o świecie przyrody, nabywać nowych umiejętności jak nęcenie i łowienie ryb, uczestniczyć w pikniku rekreacyjnym połączonym z ogniskiem oraz zawodach wędkarskich. Uczestnicy otrzymali za swe sukcesy plakietki, imienne medale, dyplomy oraz paczki z okazji Dnia Dziecka. Wszystkie te atrakcje dla naszych uczniów zorganizował i ufundował Polski Związek Wędkarski, Koło Kamieniec Ząbkowicki. Serdeczne podziękowania i słowa uznania składamy członkom zarządu Koła- Panom: Adamowi Stępkowskiemu, Piotrowi Szydełce, Stanisławowi Skórze, Ryszardowi Sroczykowi, Markowi Apanasewiczowi oraz Pani Danucie Sroczyk. Szczególne podziękowania należą się wyjątkowym mamom- Pani Beacie Pietrzyk oraz Pani Agnieszce Tomczyk oraz naszej Pani dyrektor Delfinie Grzędzie za przyczynienie się do organizacji tak atrakcyjnej dla naszych podopiecznych wycieczki.

Tekst i zdjęcia: O. Piątkiewicz