Pamiętamy o tych, którzy odeszli

„Ludzie mogą należeć do nas tylko we wspomnieniach”

John Hoyer Updike

W dniu 30 października 2018 roku uczniowie klas I-III Szkoły Podstawowej SOSW  w Ząbkowicach Śl. złożyli wizytę na ząbkowickim cmentarzu. Poznaliśmy historię  ząbkowickich nekropolii,  porządkowaliśmy opuszczone  groby i zapaliliśmy znicze przyniesione przez uczniów. Za wykonane prace porządkowe i kulturalne zachowanie otrzymaliśmy pochwały od odwiedzających cmentarz oraz pracowników ZGK.