BRANŻOWA SZKOŁA ZAWODOWA

Branżowa Szkoła Zawodowa Szkoła Przysposabiająca do Pracy

Branżowa Szkoła Zawodowa kształci uczniów w następujących zawodach:

– murarz-tynkarz

– kucharz

– pracownik pomocniczy obsługi hotelowej

 

Każdemu uczniowi zapewniamy zajęcia praktyczne, które gruntownie przygotowują do wykonywania zawodu.

Uczniowie w klasach o kierunku murarz-tynkarz realizują praktyki w zakładach prowadzących usługi budowlane.

Dla uczniów na kierunku kucharz zapewniamy praktyki, które odbywają się w szkolnej kuchni na terenie Ośrodka.

Dla kierunku pracownik pomocniczy obsługi hotelowej zapewniamy praktyki, które odbywają się w Ziębicach: Zajazd Restauracja Derkacz.

Niezależnie od oferowanych miejsc praktyk każdy uczeń ma prawo indywidualnie wybrać sobie miejsce zajęć praktycznych, po uprzednim uzgodnieniu tego z dyrekcją Ośrodka.

Trzyletnia nauka w Branżowej Szkole Zawodowej kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodowe. Pomyślnie zdany egzamin skutkuje otrzymaniem certyfikatu w języku polskim i angielskim umożliwiającym zatrudnienie w krajach Unii Europejskiej.

Wszystkim uczniom szkoły zawodowej zapewniamy

– wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę pedagogiczną i psychologiczną

– wysoką jakość zajęć

– nowoczesną bazę dydaktyczną

– dobrą, twórczą i przyjazną atmosferę.

UCZNIOWIE Z AUTYZMEM I ZESPOŁEM ASPERGERA W SZKOLE ZAWODOWEJ

Jednym z oddziałów ZSZ jest klasa dla młodzieży  z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz Zespołem Aspergera. Dzięki stworzeniu właściwych warunków adaptacyjnych, stosowaniu odpowiednich metod i form pracy oraz pedagogizacji rodziców wspieramy rozwój uczniów, umożliwiając im jednocześnie zdobycie konkretnego zawodu. 

Praca dydaktyczno – wychowawcza realizowana jest w oparciu o programy nauczania oraz Indywidualne Programy Edukacyjno – Terapeutyczne opracowane dla każdego ucznia. W zależności od potrzeb młodzieży prowadzone są zajęcia:

● terapii pedagogicznej i psychologicznej

● gimnastyki korekcyjno- kompensacyjnej

● logopedii

● zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze

● zajęcia korekcyjno – kompensacyjne

Zatrudnieni wysokokwalifikowani i doświadczeniu nauczyciele w codziennej pracy z uczniami wykorzystują formy terapii zajęciowej, które prowadzą do zmiany w funkcjonowaniu, lepszemu nawiązywaniu kontaktów z innymi, radzenia sobie z czynnościami dnia codziennego, jak również w przygotowaniu do udziału w życiu, w najpełniejszym tego słowa znaczeniu.

Prowadząc zajęcia z w|w grupą młodzieży przestrzegamy wszystkich podstawowych zasad wychowania, dydaktyki oraz terapii. Są to:

● zasada akceptacji,

● zasada pomocy,

● zasada indywidualizacji,

● zasada współdziałania z rodziną.