SZKOŁA PRZYSPASABIAJĄCA DO PRACY

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

Dla uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności umysłowej w stopniu umiarkowanym i znacznym nasza placówka oferuje kształcenie w Szkole Przysposabiającej do Pracy. Uczniowie otoczeni są szczególną opieką pedagogiczną oraz psychologiczną. W klasie zaprojektowanej specjalnie do ich potrzeb odbywają się zajęcia rewalidacyjno-warsztatowe, które stymulują i wspierają ich rozwój i przygotowują do życia w środowisku. Nauka w Szkole Przysposabiającej do Pracy trwa trzy lata, ale w indywidualnych przypadkach istnieje możliwość wydłużenia etapu edukacyjnego.

Wszystkim uczniom szkoły zapewniamy

– wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę pedagogiczną i psychologiczną

– wysoką jakość zajęć

– nowoczesną bazę dydaktyczną

– dobrą, twórczą i przyjazną atmosferę.