GRUPY WYCHOWAWCZE W SOSW

„Wychowanie dziecka to nie miła zabawa, a zadanie, w które trzeba włożyć wysiłek bezsennych nocy, kapitał ciężkich przeżyć i wiele myśli…” J. Korczak

Internat jest integralna częścią Specjalnego Ośrodka. Stwarza korzystne możliwości realizacji długotrwałego procesu wychowania i specjalistycznej opieki.

Internat pełni szereg funkcji, a te najbardziej znaczące to: wychowawczo-rewalidacyjna i opiekuńcza. Nieustannie dbamy o rozwój i bezpieczeństwo wychowanków w 4 grupach wychowawczych- miejscu przyjaznym dziecku.

Nad wychowankami opiekę sprawuje wykwalifikowana kadra nauczycieli- wychowawców, pełnych pasji, ciekawych pomysłów i propozycji spędzania czasu wolnego.

Zapewniona całodobowa opieka od poniedziałku do piątku- przez cały rok szkolny z wyłączeniem wakacji, ferii szkolnych i przerw świątecznych.

W grupach wychowawczych realizuje się zadania opiekuńczo- wychowawcze, rewalidacyjne we współpracy ze szkołami, rodzicami i opiekunami prawnymi wychowanków.

Podczas zajęć świetlicowych kładzie się nacisk na rozwój zainteresowań, zdolności, a także pogłębia się wiadomości zdobyte w szkole.

Praca opiekuńczo- wychowawcza polega na przygotowaniu dzieci do uczestnictwa w życiu: rodzinnym, społecznym, kulturalnym i zawodowym.

Kadra pedagogiczna realizuje zadania na podstawie Programu wychowawczo- profilaktycznego, Planu Pracy Ośrodka, oraz własnych programów autorskich, dostosowanych do możliwości psychofizycznych wychowanków. W procesie wychowania ukazywane są pozytywne wzorce postępowania, przybliżane pojęcie dobra i zła, uczciwości, odpowiedzialności, rzetelności w przyszłym dorosłym życiu.

W grupach wychowawczych realizowane są zajęcia:

– plastyczne

– muzyczno- wokalne

– sportowe

– czytelnicze

– kulinarne

– turystyczne

– teatralne

– oraz wynikające z imprez okolicznościowych: Otrzęsiny, Święto Pieczonego Ziemniaka, Andrzejki, Wigilia, Walentynki, Festiwal Uśmiechu, Święto Szkoły.

Obecnie w internacie funkcjonują 2 grupy dziewcząt i 2 grupy chłopców, wychowankowie z niepełnosprawnością intelektualna w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym, oraz ze sprzężeniami. Podział wychowanków na poszczególne grupy sprzyja właściwej opiece, wychowaniu, kształceniu i wszechstronnemu rozwojowi. Atmosfera w internacie powoduje, że dzieci czują się bezpiecznie, są akceptowane i rozumiane.

Wychowankowie zamieszkują pokoje 3 i 4 osobowe. Każda grupa ma do swojej dyspozycji:

-świetlicę

-kuchnię z pełnym wyposażeniem

-estetyczne łazienki i sanitariaty

-stołówkę

-plac zabaw i boisko

-salę gimnastyczną

 

Cieszymy się, że wybrałeś właśnie Nasz Ośrodek