RODZAJE KSZTAŁCENIA

Struktura naszego ośrodka składa się z następujących form kształcenia:

  1. Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka
  2. Przedszkole
  3. Szkoła Podstawowa
  4. Gimnazjum
  5. Zasadnicza Szkoła Zawodowa
  6. Szkoła Przysposabiająca do Pracy
  7. Internat / Grupy Wychowawcze
  8. Zajęcia Rewalidacyjno-Wychowawcze
  9. Nauczanie Indywidualne
  10. Rewalidacja Indywidualna

Aby przeczytać opis, należy wybrać z listy powyżej „Rodzaje kształcenia” oraz wybrany typ szkoły.