Nowy kierunek kształcenia w SOSW – PRACOWNIK POMOCNICZY OBSŁUGI HOTELOWEJ

 NOWY KIERUNEK KSZTACENIA- PRACOWNIK POMOCNICZY OBSŁUGI HOTELOWEJ

/Wyłącznie dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego/

INFORMACJE O ZAWODZIE

PRACOWNIK POMOCNICZY OBSŁUGI HOTELOWEJ wykonuje prace porządkowe w części noclegowej hotelu; zajmuje się pracami pomocniczymi w gastronomii hotelowej; pielęgnuje rośliny ozdobne oraz przyległe do hotelu tereny zieleni. Zajęcia praktyczne odbywają się w rzeczywistych warunkach w hotelach, pensjonatach, gospodarstwach agroturystycznych oraz restauracjach na terenie powiatu ząbkowickiego.

ZADANIA  I CZYNNOŚCI  PRACOWNIKA POMOCNICZEGO OBSŁUGI HOTELOWEJ

  • Wykonywanie prac związanych z przygotowaniem pomieszczeń do przyjęcia gości
  • Wykonywanie prac pomocniczych w części gastronomicznej obiektu świadczącego usługi hotelarskie
  • Wykonywanie prac porządkowych na terenie obiektów świadczących w/w usługi
  • Wykonywanie prac pomocniczych związanych z utrzymaniem w należytym stanie terenów zieleni i urządzeń rekreacyjnych, znajdujących się w otoczeniu obiektu

UMIEJĘTNOŚCI  ZDOBYTE  PODCZAS  CYKLU KSZTAŁCENIA

– podstawowe zasady obsługi gości hotelowych

-znajomość  wyposażenia  pomieszczeń części hotelowej i gastronomicznej obiektów świadczących usługi

– obsługa specjalistycznego  sprzętu, środków oraz narzędzi do utrzymania czystości i porządku

– obsługa urządzeń stanowiących wyposażenie pralni hotelowej

– wykonywanie prac porządkowych w sali konsumpcyjnej, kuchni i na zapleczu

– wykonywanie prac pomocniczych związanych z przygotowaniem sali do obsługi klientów

– stosowanie metod, środków i sprzętu do pielęgnacji roślin i terenów  zielonych

 

KWALIFIKACJE  UZYSKANE PRZEZ UCZNIÓW  PO UKOŃCZENIU SZKOŁY

TG.1 Wykonywanie prac pomocniczych w obiektach świadczących usługi hotelarskie

ŚCIEŻKA KARIERY ZAWODOWEJ

Możliwość podjęcia atrakcyjnej pracy na terenie Polski i Unii Europejskiej