„Nasza Niepodległa” – wycieczki piesze.

Ważnym elementem wychowawczym dzieci i młodzieży jest uczestnictwo
w wycieczkach. Udział wychowanków w tego typu eskapadzie umożliwia zdobycie wiedzy, doświadczenia poznawczego, przeżycia „żywej lekcji historii”. I tak też się stało
w drugim tygodniu października, kiedy to grupy wychowanków wraz z opiekunami
(p. J. Wójsem, p. M. Hut – Rozmis, p. R. Surdyką, p. B. Hreczyńską, p. E. Fedak) podążyły szlakiem ząbkowickich ulic do miejsc upamiętniających wydarzenia i postacie historyczne.bU stóp pomnika Poległym za Ojczyznę na placu Jana Pawła II, p. Ewelina opowiedziała historię miasta i jego mieszkańców w czasie trwania pierwszej wojny światowej. Wkrótce potem wycieczkowicze udali się na cmentarz mieszczący się przy ul. 1 Maja. I tym razem głos zabrała pani Ewelina, która przybliżyła historię jednej z najstarszych dolnośląskich nekropolii. Nauczycielka wielokrotnie podkreślała, że na tych często poniszczonych tablicach nagrobkowych wyryła się historia Ząbkowic Śl.. Wychowankowie
w hołdzie poległym za Ojczyznę zapalili symboliczne znicze.

E.Fedak