Mikołaj wszystkich dzieci

Już po raz dziewiętnasty 9 grudnia 2017 roku odbyła się impreza pod nazwą ,,Mikołaj Wszystkich Dzieci” organizowana przez Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży SOSW  ,,Szansa ” działające przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Ząbkowicach Śląskich. Koordynatorami całego przedsięwzięcia były panie Wioletta Wójs i Magdalena Kolak .

Celem imprezy jest wspólna zabawa w atrakcyjnej formie i miłym towarzystwie , integracja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z różnych środowisk. Była to również okazja skorzystania z miagościnności naszego sta -Ząbkowic Śląskich .

W tym roku na zaproszenie organizatorów przybyło około 200 dzieci i młodzieży w tym również harcerzy z całego Dolnego Śląska min. z Jawora, Środy Śląskiej, Bystrzycy Górnej, Świdnicy, Wałbrzycha, Wrocławia, Świebodzic, Legnickie Pól i Wojcieszowa.

Pierwszym punktem programu było zwiedzanie zabytków naszego miasta w tym Krzywej Wieży, Ratusza oraz laboratorium Frankensteina. Dalsza część spotkania z Mikołajem odbywała się w Hali Słonecznej. Tam oficjalnie Pani Elżbieta Ciszek wicedyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ząbkowicach Śl., otworzyła w imieniu organizatorów imprezę ,,Mikołaj Wszystkich Dzieci”. Następnie gości powitali i życzyli udanej zabawy: kierownik wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i spraw społecznych Pani Anna Marcinków, sekretarz Starostwa Powiatowego Pani Agnieszka Gnach oraz Prezes Stowarzyszenia „Integracja” Pani Irena Szewczyk W części artystycznej miały miejsce konkurencje plastyczne o tematyce świątecznej, występy taneczne. Potem był poczęstunek oraz najbardziej wyczekiwane spotkanie z Mikołajem. Wszyscy uczestnicy otrzymali paczki, które sprawiły im wiele radości.

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży  ,,Szansa ” składa serdeczne podziękowania wszystkim tym, którzy przyczynili się do zorganizowania  imprezy:

Panu Burmistrzowi  Ząbkowic Śl. Marcinowi Orzeszkowi

Panu Staroście Powiatu Ząbkowickiego Romanowi Festerowi

Pani Prezes Banku Spółdzielczego Józefie Warechowicz

Pani Prezes Stowarzyszenia Integracja  Irenie Szewczyk

Panu Maciejowi Leśniak

Panu Grzegorzowi Opioła

Firmie Zbistal

Firmie GS

Firmie TOMY

Firmie Pelikański

Piekarni Precelek

Cukierni Bereźnicki