Lekcje na łonie przyrody

W dniu 7 czerwca  2019roku  uczniowie Specjalnego Ośrodka Szklono-Wychowawczego w Ząbkowicach Sl. zostali zaproszeni  przez Prezesa Koła Łowieckiego „Jawornik” w Złotym Stoku pana Pawła Mamoń,  na uroczyste zasiedlenie 120 bażantami na terenie Nadleśnictwa Bardo Śl. w łowisku polnym „Stawy Waszczuka” i „Mąkolno”. Uczniowie uczestniczyli również w lekcji przyrodniczej  dotyczącej ekosystemu leśnego.  Członkowie koła łowieckiego przygotowali także poczęstunek dla naszych dzieci. W czasie wizyty w kole łowieckim „ Jawornik” zdobyliśmy nowe doświadczenie, wiedzę, a przy okazji miło spędziliśmy czas, delektując się pięknymi widokami, bliskością natury i miłym towarzystwem.  Bardzo dziękujemy za wiele przeżyć!

K. Szymańska, M. Sztogryn- Obrzut